Mer om Norrlands dragonregemente

Behovet av små självständiga enheter för spaning och strid bakom motståndarens linjer har sina rötter långt tillbaka i tiden.

En soldat vid en Norrlandsjägarbataljon är uthållig och har en stor vilja att lösa uppgiften, ofta på bekostnad av den personliga bekvämligheten.

Att bedriva strid och spaning i de svåraste terräng- och klimatförhållandena är jägarbataljonens signum.

Jägargrupp framrycker i granskog.
Jägargrupp framrycker i granskog.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Norrlandsjägarbataljon

Förbandet uppträder okonventionellt och verkar med hjälp av egna vapensystem eller genom invisning av attackflyg eller artilleri. Rätt utnyttjad kan bataljonen åstadkomma systemkollaps hos motståndarens viktigaste funktioner. För att undgå upptäckt uppträder förbandet normalt i små enheter, grupp eller pluton.

Internationella insatser

Bataljonen har sedan flera år tillbaka varit insatt i olika operationer utomlands. Personalen vid jägarbataljonen har genomfört insatser i Afghanistan, Bosnien, Mali, Kosovo, Pakistan, Ukraina och Tchad.

Rekrytering

Bataljonen är alltid i behov av att rekrytera kloka och dugliga individer, oavsett bakgrund. Jägarbataljonen söker personal som, tillsammans med andra, vill lösa uppgifter som innebär stora fysiska och psykiska utmaningar. Förbandet söker både kvinnor och män.

Information om anställning vid förbandet finns på sidan ”Vanliga frågor om jägarbataljonen”. Är du intresserad av att genomföra grundutbildning vid Norrlands dragonregemente finns information om aktuella rekryteringar på jobb.försvarsmakten.se

Det finns två utbildningsinriktningar för grundutbildningen på jägarbataljonen;

Jägarsoldat

En av Försvarsmaktens absolut mest krävande befattningar. Jägarsoldaten är fysiskt och psykiskt uthållig och har en stark vilja att lösa uppgiften, ofta på bekostnad av den personliga bekvämligheten. Jägarsoldaten arbetar i en grupp om 8 soldater som tillsammans med ytterligare tre grupper bildar en pluton om ca 30 soldater, jägarplutonen. Långt ifrån andra egna förband, löser jägarplutonen självständiga uppgifter, ofta upp till flera veckor i följd. Vanligtvis löser jägarsoldaterna sina uppgifter i svår terräng och hårt klimat. Huvuddelen av förflyttningarna genomförs till fots eller på skidor och den personliga och gemensamma utrustningen bärs i ryggsäckar. Du kommer att utbildas och tränas i att arbeta utomhus under alla årstider och bli expert på att klara krävande vinterklimat.

Ansök här

Jägarförstärkningssoldat

Utbildningen till jägarförstärkningssoldat är mycket krävande och sker i huvudsak under samma förutsättningar som för en jägarsoldat. Utbildningen leder till en befattning med specialistkompetens inom logistik eller ledning. Jägarförstärkningssoldaten arbetar i en grupp om åtta soldater, som tillsammans med andra specialistgrupper bildar en pluton; stödplutonen. Stödplutonen levererar nyckelfunktioner inom logistik, kommunikation och sjukvård till jägarplutonerna, i samma svåra terräng och hårda klimat. Utöver förflyttning till fots eller på skidor kommer gruppen också att använda snöskotrar och terränghjulingar. Du kommer att utbildas och tränas i att arbeta utomhus under alla årstider och bli expert på att klara krävande vinterklimat.

Ansök här

För mer information, kontakta förbandet på k4-rekrytering@mil.se.

Norrlands dragonregemente - K 4
Fakta Norrlands dragonregemente - K 4
  • Förkortning: K 4
  • Ort: Arvidsjaur
  • Personal: 200
Så har vi räknat