Samarbetet med USA stärker svensk försvarsförmåga

USA är en prioriterad allierad och samarbetspartner för Sveriges militära försvar och DCA-avtalet är en viktig förutsättning för vårt samarbete. Avtalet underlättar amerikansk närvaro vid exempelvis övningar samt möjliggör stöd och förstärkning om säkerhetsläget så kräver. Ytterst syftar DCA-avtalet till att skapa förutsättningar för att kunna försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp.

En svensk soldat hjälper en amerikansk soldat.
En svensk soldat hjälper en amerikansk soldat.
DCA-avtalet innebär ett fördjupat samarbete mellan Sverige och USA för att säkerställa förmåga nu och på sikt. Foto: Amanda Gahm/FÖrsvarsmakten

Defence Cooperation Agreement (DCA) är ett avtal mellan USA och Sverige som har tecknats på regeringsnivå. Att avtalet skrivits på är en viktig signal om USA:s säkerhets- och försvarspolitiska engagemang i Sverige och vårt närområde. Avtalet reglerar rättslig status och andra förutsättningar för amerikansk militär närvaro i Sverige.

Ett förutsättningsskapande avtal som DCA är mycket viktigt för vår förmåga att försvara landet och alliansen.

– För Försvarsmakten är det av stor vikt att utveckla den operativa förmågan och att snabbt kunna möta en eskalering eller direkta hot. En viktig del i den förmågan är att vi och USA, genom DCA-avtalet, ges möjlighet till förberedelser och att t.ex. ha materiel förhandslagrad på plats i Sverige. Det gör Sverige och vårt närområde säkrare, säger generalmajor Johan Pekkari, chef för försvarsstabens strategienhet.

DCA-avtalet stärker även det nordiska samarbetet eftersom det ger liknande förutsättningar för amerikanska styrkor att verka i hela regionen.

– Med det allvarliga säkerhetsläge vi har behöver vi arbeta nära tillsammans med våra allierade. Ett fördjupat samarbete och goda relationer mellan Sverige och USA är viktigt för att säkerställa förmåga här och nu respektive på längre sikt, säger Johan Pekkari.