Ökat samarbete för ett starkare Europa

Ökat samarbete, ett starkare partnerskap, gemensamma satsningar på innovationer såväl inom den gröna omställningen, kreativa näringar som inom säkerhet och försvar var områdena i fokus under det franska statsbesöket.

Macron
Macron
Den franske presidenten Emmanuel Macron på besök i Sverige. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Den franske presidenten Emmanuel Macron hade tillsammans med sin fru Brigitte Macron och den franska delegationen ett digert besöksprogram under sitt besök i Sverige. Ett rundabordssamtal och anföranden av H.M. Konungen, statsminister Ulf Kristersson och president Macron genomfördes på Militärhögskolan Karlberg. Kadetterna på Officershögskolan fick möjlighet att ställa frågor.

– President Macrons besök är viktigt. Relationen mellan Sverige och Frankrike, både i allmänhet men också i synnerhet militärt och säkerhetspolitiskt, är jätteviktig. Vi har fått starkt stöd av Frankrike under Natoprocessen och vi ser fram emot att kunna jobba ihop som fullt ut allierade, säger generallöjtnant Michael Claesson, chef för försvarsstaben.

Försvarsmakten har som uppgift att verka för att säkra Sveriges fred, frihet och självständighet, såväl enskilt och tillsammans med våra partnerländer. Med det rådande säkerhetsläget är det viktigare än på mycket länge. President Macron underströk vikten av ett starkt Europa med fler innovationer, mer operationellt samarbete och ökad interoperabilitet.

– Låt oss arbeta hårt för europeiska lösningar och europeiska innovationer. Jag respekterar Sverige och den svenska Försvarsmakten högt och vår vänskap har stärkts de senaste åren. Även framöver kommer Frankrike att ge Sverige sitt stöd – ni kan räkna med Frankrike, avslutade president Macron sitt anförande.