Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten

Försvarsmakten kan bistå Polismyndigheten på en rad sätt inom gällande lag och förordning. Det handlar till exempel om transporter, att leta efter försvunna personer och vid terrorismbekämpning.

Polis och militär stående med axlarna mot fotografen
Polis och militär stående med axlarna mot fotografen
Foto: Försvarsmakten

Överbefälhavare Micael Bydén var under fredagen den 29 september kallad till ett möte med statsministern och rikspolischefen:

– Vårt operativa samarbete med Polismyndigheten har utvecklas flera steg det senaste året. Försvarsmakten kommer nu tillsammans med Polismyndigheten undersöka vad vi kan göra ytterligare, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsmaktens stöd består idag framförallt av förmågor som Polismyndigheten inte har själv. Försvarsmaktens personal får inte användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda, förutom när Försvarsmaktens stöder polisen vid terrorismbekämpning.

– Vad vi kan stödja med här och nu avgörs av vad vi kan göra inom ramen för gällande lagstiftning, Polismyndighetens behov och våra tillgängliga resurser. Vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge som kräver mycket av Försvarsmaktens personal, avslutar Micael Bydén.