Aurora 23 – "Sverige i krig"

Scenariot i försvarsmaktsövningen Aurora 23 fortsätter att trappas upp. Några politiska lösningar finns inte inom räckhåll och läget i övningen är nu så allvarligt att regeringen har förklarat riket i krig efter anfallet mot Sverige.

finska trupper anländer
finska trupper anländer
Stridsbåtar från Stockholms amfibieregemente eskorterar finska trupper som anländer till Oskarshamn. Foto: Erik Westberg/Försvarsmakten
Gripen
Svenska Gripen-plan har tagit upp striden. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
ÖB
ÖB är ute på stridsfältet och samverkar med sina underställda chefer. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Från att i början ha varit sabotage mot viktig infrastruktur och olika former av påverkansoperationer, har fientliga styrkor de senaste 48 timmarna luftlandsatts på flera platser i Småland och Skåne. Kryssningsrobotar har också använts mot både militära och civila mål. Bland annat Skillingaryd och den militära flygbasen i Hagshult.

Skadorna är omfattande och bedömningen är att omkring 160 kvalificerade kryssningsrobotar användes i attacken som skedde nattetid.

En mindre styrka av fientliga krigsfartyg är också på väg mot det strategiskt viktiga Gotland.

Men svenska förband har tagit upp striden. Svenska Gripen-plan har skjutit ner 16 fientliga stridsflygplan och 61:a luftvärnsbataljonen lyckades bekämpa mer än 30 kryssningsrobotar under attacken.

Armén har fått förstärkning av både finska, brittiska och amerikanska förband, och enheter ur 4:e brigaden är i strid med fiendesoldater vid Kosta och Skillingaryd. Fientliga förband har också bekämpats vid Sturups Flygplats.

På Gotland blockerar Hemvärnet viktiga landstigningsplatser och ökar bevakningen av hamnar och andra viktiga objekt. Bland annat med stöd av brittiska förband.

Marinen eskorterar den civila sjöfarten på västkusten tillsammans med internationella fartyg från olika partnerländer. Dessutom bevakas den svenska kusten i Östersjön med hjälp av både ytfartyg och ubåtar.

För att få en så bra bild som möjligt av det allvarliga läget är överbefälhavaren ute på stridsfältet och samverkar med sina underställda chefer.