Snart börjar försvarsmaktsövning Aurora 23

Om två veckor startar försvarsmaktsövning Aurora 23. Övningen genomförs som ett led i att fortsätta utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga. Totalt deltar omkring 26 000 personer i övningen.

Flygplan i luften.
Snart börjar försvarsmaktsövning Aurora 23. Foto: Försvarsmakten

Under övningen, som startar den 17 april, övar armén, marinen, flygvapnet och hemvärnet tillsammans med internationella partners i syfte att öka den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp i Sverige.

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss i stora delar av landet, med tyngdpunkt på södra Sverige och Gotland samt norra Sverige.

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Totalt deltar 14 nationer och omkring 26 000 kvinnor och män. Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.