Mobiliseringsövning genomförs under Aurora 23

Under måndagen den 24 april sänds det ut ett mobiliseringsmeddelande i radio över hela landet. Meddelandet har sänts ut i övningssyfte för försvarsmaktsövningen Aurora 23 som just nu genomförs.

Två soldater i ett tält
mobilisering
Mobiliseringsmeddelandet sänds ut i övningssyfte för försvarsmaktsövningen Aurora 23. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

”I dag den 24 april, inleds försvarsmaktsövning Aurora 23. Du som kallats till krigsförbandsövning ska så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern…”. Så lät det mobiliseringsmeddelande som Sveriges Radio P4 i dag sänt ut över hela landet.

I övningsscenariot för Aurora 23 utsätts Sverige för ett väpnat angrepp. Situationen trappas upp med påverkansoperationer och sabotage, där bland annat el- och telenät slås ut. Regeringen beslutar därför att Försvarsmakten ska mobilisera. Att mobilisera innebär att Försvarsmakten kallar in krigsplacerad personal och samlar utrustning som förberedelse för en krigssituation.

Tanken är att detta övningsmoment efter utvärdering ska upprepas på torsdag 27 april med ännu ett mobiliseringsmeddelande på radion.