Att tänka på när du möter en militärkolonn

I dag startar försvarsmaktsövning Aurora 23, vilket innebär att det blir många militära transporter på vägarna de kommande veckorna. Det kan leda till begränsningar i framkomlighet och köer. Här är ett par tips på vad du som trafikant behöver tänka på när du möter en militärkolonn – alltså en sammanhållen rad av fordon.

fordonskolonn
fordonskolonn
Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Håll avstånd

Om du möter militära fordon på vägarna är det viktigt att du håller avstånd och tar det lugnt. Eftersom fordonen i en militärkolonn ofta är tyngre och bredare än vanliga personbilar behöver du lämna ordentliga säkerhetsmarginaler vid ett möte.

Hindra inte en militärkolonn

Du får köra om en militärkolonn så länge du inte hindrar eller stör kolonnen. Vi måste kunna köra som planerat och hålla ett vissst avstånd mellan våra fordon, detta är olagligt att hindra.

Tänk på att det är riskfyllt att köra om våra fordon eftersom förarna inte alltid har samma synfält som i en vanlig lastbil, fordonen är tunga och våra kolonner kan vara upp till 8 km långa. 

Visa hänsyn och ta det försiktigt i trafiken. 

På forsvarsmakten.se/aurora kan du se hur ditt område kommer att påverkas.