Pansar- och jägarstrid stärker låset i norr

Vintersol 2023 är igång

Luften är kall och marken täckt av fluffig pudersnö. Förutsättningarna är perfekta för den årliga vinterövningen Vintersol.

Soldater i fordon.
Soldater i fordon.
PANSARSTRID. Norrbottens regemente deltar med Norrbottens pansarbataljon. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldater med vapen i fordon.
JÄGARSTRID. Motståndarsidan under ett eldöverfall mot jägarsoldater från K 4. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sjukvårdare.
SJUKVÅRD. Jägarsjukvårdare genomför omhändertagande av ”skadad” på skvadronens förbandsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Grupp av soldater.
BRIGADCHEFEN. Överste Gustaf Dufberg, chef för Norrbottensbrigaden, talade med soldater ur Norrbottens pansarbataljon under uppstarten av övningen Vintersol 2023. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Soldater framför ett tält.
FÖRLÄGGNING. Soldater ur trosskompaniet vid I 19 upprättar förläggning på Bodens södra skjutfält. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Grupp av soldater.
SAMVERKAN. Soldater ur stab- och understödskompaniet från I 19 under övningens inledning. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Soldat läser.
SÄKERHETEN FRÄMST! En soldat ur I 19:s trosskompani som föredömligt tar del av viktiga säkerhetsföreskrifter i övningsfoldern. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldat packar.
PACKNING. Det är mycket materiel som ska med ut i fält. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldat maskerar bandvagn.
MASKERING. Soldat ur jägarskvadronen i arbete med att maskera en bandvagn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater samverkar.
UTVÄRDERING. Personal och soldater ur stab- och understödskompaniet vid I 19 under en utvärdering. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Syftet med Vintersol är att stärka Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare i en subarktisk miljö.

– Eftersom norra Sverige är en del av det militärstrategiskt viktiga området Nordkalotten är det också viktigt att öva inom området för att behärska de särskilda utmaningar som både klimatet och geografin för med sig, säger övningsledaren, överste Nils Johansson.

Uppvärmning inför Aurora

I år genomförs Vintersol i huvudsak på militär mark på Försvarsmaktens skjutfält i Boden. Norrlands dragonregemente (K 4) och Norrbottens regemente (I 19) övar i brigads ram för att tillsammans vässa försvarsförmågan i norr.

Vintersol 23 utgör i år en förberedelse inför årets slutövning Aurora 23.

­– Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har haft en omvälvande påverkan på världsordningen vi lever i. Därför är det mycket viktigt att vi fortsätter trappa upp vår övningsverksamhet, säger Nils Johansson.

Värnpliktiga och personal från K 4 inledde övningen redan innan föregående helg genom att innästla i övningsområdet för att genomföra spaning och strid på djupet av motståndarens linjer. Under måndagen påbörjade I 19 övningen då Norrbottens pansarbataljon rullade ut i terrängen.