Moraliska faktorer studeras under Aurora 23

De militära styrkornas försvarsvilja och krigföringsförmåga mot en numerärt överlägsen motståndare har överraskat en hel omvärld under Rysslands invasionskrig i Ukraina. Moralisk styrka har visat sig ha stor betydelse för stridens utgång. Under försvarsmaktsövning Aurora 23 kommer för första gången de moraliska faktorerna att studeras under svensk övningsverksamhet.

Tre soldater i fält har intagit stridsställning. Gruppchefen ger order sittande på knä bakom soldaterna.
Tre soldater i fält har intagit stridsställning. Gruppchefen ger order sittande på knä bakom soldaterna.
Under försvarsmaktsövning Aurora 23 är en av huvudmålsättningarna att studera den moraliska delen av krigföringsförmågan. (Arkivbild). Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Linnea Lönnberg och Sophie Fredén, projektledare för en studie av moraliska faktorer uner Aurora 23, står vid en stor karta utlagd på ett bord. De studerar de geografiska platser där deras fältstudier ska bedrivas.
Linnea Lönnberg och Sophie Fredén (MHS H/FMLOPE) planerar och leder studien där ett trettiotal medarbetare, i huvudsak praktiker från verksamheten, genomför fältstudier under Aurora 23. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

– Aurora 23 är ett unikt tillfälle där vi kan studera hur faktorer som vilja, motivation och uthållighet påverkar vår krigföringsförmåga när hela Försvarsmakten är engagerad, berättar Sophie Fredén, ansvarig för studien under övningen och projektledare på Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet på Militärhögskolan Halmstad (MHS H/FMLOPE). Övningen ger oss möjlighet att i fält i realtid studera hur det vi skriver om moraliska faktorer i våra militära doktriner, som ska ligga till grund för våra handlingar, görs i praktiken under övning.

Motivation och vilja att hålla ut

Vad är det som konkret är intressant att studera?
–  Det handlar till exempel om att få större förståelse för vad det är som gör att vi orkar hålla ut och hålla motivationen uppe när striden kanske inte går som vi vill och har tänkt, förklarar Linnea Lönnberg, projektledare på MHS H/FMLOPE.  Eller när vi hamnar i moraliskt och etiskt svåra situationer som att till exempel ta hand om både egna och fiendens sårade soldater med begränsade resurser.
– Det är också intressant att titta på beslutsfattande, exempelvis vilka etiska överväganden och resonemang som förs, liksom om och hur vi reflekterar över vårt handlande och de moraliska faktorerna under övningens gång, tillägger Sophie. Men även i det lilla hur vi tar hand om och stärker varandra i både med- och motgång.

Bred representation på olika nivåer

Vilka kommer ni att följa?
– Vi är ett trettiotal personer som kommer att ”skugga” förband på ett femtontal geografiska platser, berättar Linnea. Vi observerar det som sker och skaffar större förståelse genom intervjuer när vi bedömer att det är lämpligt och möjligt utan att störa händelseförloppet. 
– Vi kommer att finnas bland annat i staber på olika nivåer, i olika markförband, på fartyg till sjöss och i ett fältsjukhus, förklarar Sophie vidare. Om förbanden flyttar följer vi med. Vi kommer att följa hur förbanden tempoväxlar mellan perioder där det snabbt händer mycket till perioder med lägre aktivitet och kanske tristess. När förbanden interagerar med utländska förband såväl som civila delar i totalförsvaret studerar vi även det.

Aurora 23 är start för långsiktig utveckling

Efter Aurora 23 ska ett digert fältmaterial analyseras och presenteras i en rapport som förhoppningsvis kan kompletteras med seminarium och workshops, men även utmynna i  en utvecklad metod för att vid övning arbeta med att stärka den moraliska delen av krigföringsförmågan. Liksom identifiering av  utvecklingsområden för att kunna initiera forskning och utvecklingsarbeten på längre sikt.
– Jag ser Aurora 23 som en startpunkt för att bidra till ökad förståelse kring de moraliska faktorernas innebörd och hur vi tillsammans kan bygga ett starkare försvar, sammanfattar Sophie.