Försvarsmakten prövar logistikkommando under Aurora 23

Under försvarsmaktsövning Aurora 23 ska Försvarsmaktens logistik ledas på ett nytt vis. En del ur ett så kallat logistikkommando kommer att vara placerat i Halmstad och härifrån ska den operativa logistiken ledas.

Logistikkommandot
Logistikkommandot
Logistikkommandot ska vara placerat i Halmstad och härifrån ska den operativa logistiken ledas. Foto: Emma Jansfors Jihammar/Försvarsmakten

Det innebär att logistikkommandot har det övergripande ansvaret för att ge förbanden som är längre fram i operationsområdet nödvändiga order och styrningar så att de får vad de behöver i form av exempelvis mat, vatten, reservdelar och sjukvårdsmateriel.

– Under övningen ska vi i logistikkommandot tillsammans skapa en samlad logistiklägesbild för Försvarsmakten som utgör som ett beslutsstöd för högre chef, berättar brigadgeneral Michael Nilsson, chef för det övade logistikkommandot.

Logistiken i Försvarsmakten är uppdelad i två delar vilka benämns som främre respektive bakre nivån. Logistikkommandot skickar transporter mellan bakre och främre nivån och har ett helhetsperspektiv på bland annat transporter och förrådshållning. I kommandots främre ledning finns olika stabsfunktioner, funktionsföreträdare för de fem olika logistikfunktionerna och logistikföreträdare med kompetens från mark, sjö, luft och militärregion. 

Med en gemensam ledning för logistiken blir det enklare att skapa en sammanhållen logistikkedja och att finna synergieffekter.

– Logistiken har en viktig och många gånger avgörande funktion i väpnade konflikter. Med en sammanhållen logistikkedja skapar vi en uthållighet för våra krigsförband. Jag ser Aurora 23 som ett viktigt steg i utvecklingen av såväl logistiken som Försvarsmakten, avslutar Michael Nilsson.