Luftvärnsövning i ny form

Varje år genomför Luftvärnets stridsskola (LvSS) en luftvärnsövning i syfte att öva insatsförbandens staber och ledningsteknik. I år blandades nya delar in för att bli bättre på att skjuta ner hot i luften.

Film om Luftvärnsövning 22
Luftvärnsövningen (LVÖ) är en årligt återkommande övning som genomförs av Luftvärnets stridsskola. I år har övningen fått en ny utformning. Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

– Under veckan genomförs Lvö 22 som är en ledningsträningsövning där stridsskolan ansvarar för att träna ledning med insatsförbandens staber. LvSS har även ansvar för att utveckla luftvärnets förmågor vilket gör att vi testar en del nya handböcker, säger skolchef Roger Åhfelt.

Chefer och ledningsstrukturen inom luftvärnet förbereds inför vårens övningsserier, men det är också en övning där nya grepp används. Ett exempel är att värnpliktiga plutonsbefälselever övas tillsammans med kadetter.
– Det kommer att slå hål på myter på luckan. De här unga cheferna kommer att hjälpa oss att utbilda resten av värnpliktskullen i förståelsen av vad vi gör. Resultatet är att vi kommer att bli bättre under övningsserien, säger Robert Cederholm som är skolförvaltare.

Plutonsbefälseleverna övade markstrid i simulatormiljö ledda av kadetter från LvSS. Samtidigt övade markförsvarsenheterna ute på övningsfält där mörkermateriel testades med förbandet.
– Eftersom tillväxten inom luftvärnet är god behöver kadetter som är nya blivande officerare komma in i stabsarbetet och testa metoderna med erfarna kollegor. Vi övar, utvecklas och blir bättre helt enkelt, avslutar Roger Åhfelt.