Bättre OB- och jourtillägg i nytt avtal

Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna (ATO) har tecknat en överenskommelse som innebär en satsning på de villkor som gäller för FM-dygn och sjödygn, obekväm arbetstid, jour och beredskap, för att ta några exempel. Det blir alltså en höjning av ersättningen när man jobbar extra hårt.

Soldater
Soldater
Nu kommer övningarna att betala sig bättre. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Detta är andra steget inom ramen för den dagorder som ÖB gav ut i mitten av augusti om särskilda satsningar på personalområdet. Första steget togs i 2022-års ramavtal för löner i staten (Rals) som blev klart i oktober.

– Det känns bra att vi med kort varsel kunnat ta ett andra steg inom ramen för ÖB:s inriktning. Dessutom vill jag passa på att säga att det känns mycket produktivt med det goda samarbetet mellan oss parter, säger Försvarsmaktens förhandlingschef Fredrik Frölén.

Arbetstagarorganisationerna menar att högre lön och bättre villkor är det som medlemmarna helst vill ha.

– Därför är det glädjande att vi tillsammans med arbetsgivaren tagit ett gemensamt steg att förverkliga andemeningen i ÖB-dagorder. Vi ser nu positivt på att fortsätta denna resa tillsammans med arbetsgivaren, säger representanter för ATO i ett gemensamt uttalande. 

Läs mer om ersättningsnivåerna och partsgemensam kommunikation här