Ökning av personal och materiel i det kompletterande budgetunderlaget

I dag lämnade Försvarsmakten in en komplettering av budgetunderlaget från februari för att redovisa effekter av tidigare fattade politiska beslut samt första stegen för att långsiktigt stärka det militära försvaret.

soldater med ammunition
soldater med ammunition
Förslaget innebär investeringar i mer personal men också materiel, exempelvis kvalificerad ammunition, sjöminröjningssystem och artilleriförmåga. Foto: Felix Sundback/Försvarsmakten

Vårens händelseutveckling och det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer ökade krav på Försvarsmakten och understryker vikten av att tillväxten fortsätter i hög takt.

– Det här budgetunderlaget är framförallt ett tillägg till det underlag som redan lämnats in. Vi kommer i enlighet med de politiska besluten stärka förmågorna inom ledning, skydd, rörlighet och verkan, säger Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm.

Förslagen i kompletteringen tar bland annat höjd för en ökning av personal och att uthålligheten förstärks.
– Förstärkningen motsvarar en stegvis ökning av 400 yrkesofficerare, 500 kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän respektive 800 civila arbetstagare, fram till och med 2025, jämfört med redan beslutade nivåer, säger Mikael Granholm.

Förslaget innebär även investeringar i materiel, exempelvis kvalificerad ammunition, sjöminröjningssystem, artilleriförmåga, system för skydd mot drönare och nyare transportflygplan.

– Vi vidtar nu åtgärder för att ytterligare stärka den operativa förmågan. Försvarsmakten växer så snabbt det är möjligt men man måste ha i åtanke att flera delar i tillväxten är mycket tidskrävande, såsom personaltillväxt, utökad infrastruktur och större materielanskaffningar, säger Mikael Granholm.

Försvarsmakten ska återkomma till regeringen med överbefälhavarens militära råd den 1 november 2022 som grund för Försvarsberedningens fortsatta arbete.