Mäktig örlogsflotta anlöper Stockholm i helgen

Allmänheten får möjlighet att bevittna en mindre armada av utländska krigsfartyg i helgen. Med start på torsdag kommer närmare 40 örlogsfartyg från 13 nationer anlöpa och förtöja i huvudstaden.

Vy över örlogsfartyg vid kajen i Stockholm
Vy över örlogsfartyg vid kajen i Stockholm
Den 2-5 juni står Stockholm värd för ett fyrtiotal örlogsfartyg som besöker staden i samband med övningen Baltops 22. Det stora fartyget närmast är HMS Trossö. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Fartygen ska delta i en inledande övningskonferens i samband med marinövningen Baltops 22. De första fartygen beräknas anlända 2 juni mellan klockan 12.00 och 14.00. Resterande fartyg kommer 3 juni från omkring klockan 06.00 på morgonen. Vid lunchtid planeras samtliga fartyg vara förtöjda vid kaj. Örlogsbesöket pågår 2-5 juni.

De kommer ligga förtöjda vid Stadsgårdskajen, Skeppsbron, Skeppsholmen, Norr mälarstrand, Värtahamnen och Frihamnen. Det är inte möjligt att gå ombord på fartygen.

Detaljer om ankomsttider och förtöjningsplatser finns här: www.stockholmshamnar.se/fartygslista

Under söndag förmiddag, med start runt klockan 08.30 kastar fartygen loss.

Baltops 22 och marinens 500-årsjubileum

Baltops 22 genomförs parallellt med firandet av svenska marinens 500-årsjubileum. Den 4-5 juni finns marinens personal, en del utrustning och mindre båtar på plats i Galärparken på Djurgården i Stockholm från 10.00 till 16.00.

Baltic Operations, Baltops 22, är en marin övning som äger rum 5-17 juni i södra Östersjöområdet. Baltops genomförs i år för 51:a gången. Sexton nationer med drygt 45 fartyg, mer än 75 flygplan och cirka 7 000 personer kommer att delta i Baltops 22. Övningen ger deltagande enheter unika träningsmöjligheter i syfte att stärka förmågan att bevara säkerhet och stabilitet i närområdet. Årets Baltops inkluderar övningsmoment som luftförsvar, ubåtsjakt, minröjning, amfibieoperationer och sjukvårdsmoment.