Försämrat säkerhetsläge i Europa och i Sveriges närområde

Världspolitiken präglas mer än på länge av den starkes rätt och brutal maktpolitik. Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett strategiskt vågspel, och utgör en avgörande brytpunkt även för Sveriges och Europas säkerhet. Det framgår av Musts årsöversikt för 2021 som nu publicerats.

Underrättelseenhet 23
Underrättelseenhet 23
Rysslands agerande har orsakat omedelbara, djupgående och långsiktiga följder för svensk och europeisk säkerhet. Arkivbild på Underrättelseenhet 23. Foto: Försvarsmakten
Chefen Must
Lena Hallin är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Foto: Folk och Försvar

– Detta kom inte som en blixt från klar himmel. Rysslands agerande under en längre tid har orsakat ett försämrat säkerhetsläge i Europa och i Sveriges närområde. Oavsett den kortsiktiga utkomsten får kriget omedelbara, djupgående och långsiktiga följder för svensk och europeisk säkerhet, säger Lena Hallin, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Must bedömer att den hårdnade stormaktskonkurrensen och Rysslands försök att med våld förstöra den europeiska säkerhetsordningen innebär en ökad risk att Sverige ska utsättas för kraftfulla påtryckningar.

– Hotbilden mot Sverige är i dag samtidigt politisk, ekonomisk och militär. Hoten kan förekomma i hela konfliktskalan och de är inte linjära, säger Lena Hallin.

Militära medel är kärnan i rysk maktutövning. Samtidigt blir hotbildskartan allt mer komplex. Metoderna är ofta förnekbara och dolda. Instrumenten spänner från cyberangrepp till påverkansoperationer och utnyttjande av ekonomiska beroenden. Såväl Ryssland som Kina kan använda samtliga sina samhällsresurser i syfte att uppnå sina mål. De har dessutom snabba beslutsvägar.

Chefen för Must konstaterar att den mer komplexa hotbilden kräver fördjupat och breddat samarbete, såväl internationellt som nationellt. Samverkan på bred front mellan myndigheter, men också med näringslivet, är i dag ännu viktigare än tidigare.
– Samhällskritisk infrastruktur är ett centralt mål för främmande makt, som målmedvetet strävar efter insteg i vår digitala och fysiska infrastruktur.

Lena Hallin är stolt över hur Musts personal lever upp till det ansvar som deras unika uppdrag för regeringen och Försvarsmakten innebär.
– Det Must levererar stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i en orolig tid, och skapar förutsättningar för Försvarsmaktens tillväxt och insatser inom det aktiva försvaret.