Hundarna åter till flygvapnet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet nu en del av Luftstridsskolan

Från och med den första januari i år är Försvarsmaktens hundtjänstenhet en del av Luftstridsskolan i Uppsala. Försvarsmaktens gemensamma enhet för hundtjänst blir nu åter en del av flygvapnet.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet överförs till Luftstridsskolan 20220118
Försvarsmaktens hundtjänstenhet överförs till Luftstridsskolan 20220118
Chefen för Försvarsmaktens hundtjänstenhet, Håkan Kjellsson (i mitten), överlämnade enhetens fana till chefen för Luftstridsskolan, Anna Siverstig (till höger), i samband med en ceremoni i Märsta den 18 januari 2022. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Försvarsmaktens hundtjänstenhet blir en del av Luftstridsskolan 2022.
Josefin Åslund vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet, besöker Försvarsmaktens Pimpa. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Inne på anläggningen vid Märsta är det snarare regel än undantag att ha hundar på kontoret. Chefen för Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE), major Håkan Kjellsson, hälsar tillsammans med tjänstehunden Försvarsmaktens Othea, välkommen.

– Att vi förs över till flygvapnet rent organisatoriskt är ett steg helt i rätt riktning. Eftersom flygvapenchefen alltid haft huvudmannaskapet för hundtjänsten så blir det nu kortare och tydligare ledningsförhållanden. Men jag vill ändå rikta ett stort tack till Livgardet för tiden som varit, säger han.

Det var i juni som chefen för Försvarsmaktens produktionsledning fattade beslut om att överföra Försvarsmaktens hundtjänstenhet från arméförbandet Livgardet till flygvapnet och Luftstridsskolan. Bakgrunden till beslutet är att FHTE har sitt ursprung i Flygvapnets Hundtjänstenhet, som då var förlagd i Halmstad på F 14-området. Det var för att skydda och bevaka flygbaser som hundarna visade sig vara oerhört effektiva och pålitliga kollegor. På 1990-talet kom verksamheten slutligen att flyttas till Mälardalen och Upplands flygflottilj, F 16. När F 16 lades ner 2003 överfördes ansvaret till Livgardet. I dag har även hundavelsverksamheten med ursprung ur Statens Hundskola i Sollefteå införlivats i FHTE.

– FHTE är en unik organisation som tillhör Försvarsmakten men också stödjer andra delar av totalförsvaret i utbildning och utveckling av hundtjänsten. Personalen vid FHTE är erkänt duktiga på det de gör, så det ska bli riktigt roligt att få leda dem i den tillväxt vi nu är inne i. I Försvarsmakten och Flygvapnet ser vi FHTE som en viktig resurs, säger chefen för Luftstridsskolan, överste Anna Siverstig.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet blir en del av Luftstridsskolan 2022.
Hundar under utbildning i Märsta rastas i en skrittmaskin inne på anläggningen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

"Hunden är en unik sensor"

Trots att FHTE tillhört Livgardet så har flygvapenchefen fortsatt haft huvudmannaskapet för hundtjänsten. Detta har inneburit att Flygstaben i Uppsala gett styrningar och direktiv till verksamheten medan organisation, personal och infrastruktur hanterats av Livgardet och Arméstaben.

När verksamheten nu åter tillförs flygvapnet även organisatoriskt så innebär det en renodling av funktionsledning och verksamhetsansvar.

– Vi går nu in i en period av tillväxt inom hela organisationen vilket även ställer krav på allt fler tjänstehundar. Därför känns det extra bra att vi effektiviserar beslutsfattandet, säger Håkan Kjellsson.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet har som uppgift att genom avel, uppfödning, dressyr, utbildning och funktionsutveckling tillgodose behovet hos Försvarsmaktens krigsförband med operativa hundekipage (hundförare och tjänstehund). FHTE ansvarar för hela kedjan från avel vidare till uppfödning, urval och utbildning av fodervärdar, samt utbildning och prövning av hundarna samt hundförare. Men det är inte endast Försvarsmakten som förlitar sig på enhetens verksamhet. FHTE förser även andra myndigheter som Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket med hundar. Man har även nära samarbete vad gäller exempelvis avel och utbildning med andra länder som Kanada, Norge och Indien.

– Hundar är en unik sensor som tillför effekt i Försvarsmaktens skarpa verksamhet. I den fortsatta utvecklingen ska vi också se hur hunden som sensor kan samordnas med och komplettera andra sensorer vi nyttjar, säger chefen för Luftstridsskolan, Anna Siverstig.

Ska fortsätta utveckla hundtjänsten

Övergången till flygvapnet innebär dock inga förändringar för enhetens personal eller verksamhet i stort. Verksamhetsplatserna blir desamma och personalen kommer fortsätta med de uppgifter de haft tidigare.

– Våra mål och uppgifter förändras inte utan vi ska fortsätta utveckla hundtjänsten och vidmakthålla våra samarbeten, säger Håkan Kjellsson när avelstiken Othea avbryter för lite uppmärksamhet innan han fortsätter.

– Det bästa med att jobba med hundtjänsten inom Försvarsmakten är att det är ett omväxlande jobb med verksamhet både ute och inne. Dessutom är det oerhört givande att få följa en hund från det att den föds till att den blir en kompetent tjänstehund ute i verksamheten, säger Håkan Kjellsson.