Snart kommer nya skyddsglasögon

Något som är största vikt för den enskilde soldaten och förbandets förmåga att verka är att skydda ögonen mot splitter, stenskott och olika former av laser. Därför har FMV nu upphandlat ett avancerat skyddsglasögonsystem som på ett nytt sätt hanterar de ballistiska kraven.

Skyddsglasögon
Skyddsglasögon
Modell 09 täcker bra mot regn och rusk och skyddar mot splitter. Modell 10 är mer av en sportmodell. Modell 11 är för bland annat fallskärmshoppning eller när man utsätts för kraftig vind. För varje modell finns fem olika linser; gul, grå, klar och två med laserskydd. Foto: FMV

– Glasögonen är väldigt lika de som finns på den civila marknaden, med den avgörande skillnaden att de tål betydligt mer av splitter. De är inte skottsäkra men tål splitter med en ganska hög hastighet, säger Anders Palm, projektledare på FMV.

Systemet består av tre olika typer av skyddsglasögon med fem olika linser. Gul, grå och klar används vid olika ljusförhållandena och när man genomför verksamhet där det finns risk för splitter, som vid skjutning och användning av handgranater. De kan även användas av tornskyttar i fordon som står ute i hög hastighet och det finns risk för stenskott.

De två laserlinserna har skydd mot de vanligaste laservåglängderna på slagfältet som inte är synliga för ögat utan ligger vid de infraröda våglängderna. En skiva skyddar även mot visuell grön laser.

– Laser mot ögat leder till allvarliga skador, risken för att bli blind är stor. Det gäller inte bara motståndarens laser, även de egna mörkerriktmedlen kan göra samma skada om det blir reflektioner. Belysningslaser som används för att underlätta bildförstärkningen har en stor spridning och är inte lika farlig, men det kan ändå ske olyckor. Och då är det bra att vara skyddad, även vid övningar, säger Anders Palm.

När FMV-projektet utvärderade produkterna från de olika anbudsgivarna kopplade man in FOI och externt mätningslabb. Även Markstridsskolan var med och testade produkternas användning i soldatmiljön.

– Att få alla skyddande förmågor utan att sikten genom glasen försämras är komplext. Polykarbonatlinsen är svår i sig, både att undvika dålig brytning och att få den jämn och fri från optiska brytningseffekter. Den ska stå emot splitter men få igenom 87 procent, huvuddelen av det synliga dagsljuset, vilket är svårt. Sedan har vi laserdämpningen ovanpå det med dämpning i olika våglängder, säger Anders Palm.