Svenskt-finskt samband fungerade smidigt

Ett viktigt mål med övningen Northern Forest är att få svenskt och finskt samband att fungera ihop. Ett sammansatt lednings- och sambandskompani från Ledningsregementet i Enköping har sett till att den uppgiften löstes.
– Att koppla ihop våra ledningssystem med Finlands fungerade smidigare än vi trodde, berättar kapten Leo Helmin, kompanichef.

FISE, Northern Forest 21, övning i Finland.
Ett sammansatt lednings- och sambandskompani ur Ledningsregementet har ansvarat för att upprätta brigadstridsgruppens samband under Northern Forest. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
FISE, Northern Forest 21, övning i Finland.
Kompanichefen, kapten Leo Helmin i samtal med en av kompaniets soldater. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
FISE, Northern Forest 21, övning i Finland.
Under övningen har de svenska och finska ledningssystemen kopplats ihop och det har fungerat över förväntan. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
FISE, Northern Forest 21, övning i Finland.
Elsa Lööw är gruppchef och heltidsanställd soldat vid Ledningsregementet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
FISE, Northern Forest 21, övning i Finland.
Övningen har gett många viktiga svar på vad som fungerar och vad som måste utvecklas, Det visar tydligt hur viktigt det är att genomföra övningar tillsammans. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
FISE, Northern Forest 21, övning i Finland.
Många meter kabel blir det, under övningen Northern Forest har soldaterna från Ledningsregementet dragit upp emot 10 kilometer kabel för att lösa sin uppgift. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
FISE, Northern Forest 21, övning i Finland.
Den svenska brigadstridsgruppens bakre ledningsplats. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Northern Forest är den finska arméns viktigaste övning under året och den största i sitt slag inom ramen för det finsk-svenska samarbetet som genomförts i Finland. I övningen deltar en svensk brigadstridsgrupp på cirka 350 svenska soldater och officerare underställd den finska 13:e armékåren. Men för att detta ska kunna fungera krävs det att man upprättar samband.
– Vår uppgift är att se till att brigadstaben har yttäckande samband med alla sina förbandsdelar. Samtidigt ska vi se till att vi har samband med högre chef hemma i Sverige men också med högre chef i Finland under övningen, säger kapten Helmin.

Viktig övning som gett viktiga svar

Det fanns en viss oro att pandemin skulle ställa till det när det kom till att koppla ihop systemen. Men väl på plats i Finland fungerade samarbetet smärtfritt.
– Det gick smidigare än vi trodde. Det visar på vikten av en sådan här övning, hade vi inte varit här hade vi aldrig kunnat testa under riktiga förhållanden, förklarar kapten Helmin.

En av soldaterna som varit med i övningen är Elsa Lööw som är gruppchef och heltidsanställd soldat vid Ledningsregementet.

– Det är en väldigt rolig och lärorik övning, mycket på grund av att vi har varit en så pass begränsad styrka. Vi har varit tvungna att hjälpa varandra för att få allt att fungera. Vi har ju inte tillåtits samverka på nära håll med de finländska soldaterna, men vi har i alla fall kunnat hålla kontakten med tilltagna avstånd. Vi har också haft ett bra samarbete med brigadstabens personal, de har hjälpt och stöttat oss på alla sätt för att allt ska fungera, avslutar Elsa Lööw.

Fakta

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i Norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä. Övningen omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Från Sverige deltar delar av förband samt mindre enheter med personal ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Ledningsregementet, Arméstaben, Försvarsmaktens logistik, Trängregementet och Försvarsmaktens tekniska skola.

Kontakt: info-i19@mil.se