Svenska granater i målet

– Den finska övningen Northern Forest är igång

Det svenska artilleriets bidrag i övningen Northern Forest sköt sina första skarpa skott under onsdagen och därmed var den första delen av övningen igång på allvar, en så kallad live fire exercise som fokuserar på skarpskjutningar med artilleriförband från både Sverige och Finland.

Svenska artillerisystemet Archer på plats i Finland.
Svenska artillerisystemet Archer på plats i Finland.
Under onsdagen inleddes skarpskjutningarna med de svenska och finska artilleriförbanden. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En leende militär.
”Idag har vi levererat våra första granater i målet och det gick faktiskt över förväntan”, säger major Henrik Sandin chef för den svenska artilleristridsgruppen. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En kanon som skjuter.
Det svenska artilleriet kommer under slutet av veckan skjuta tillsammans med det finska artilleriet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldat som manövrerar en instrumentpanel.
Soldaterna i det sammansatta sambands- och ledningskompani från Ledningsregementet upprättade sambandet för den svenska brigadstaben. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Finsk militär iförd basker och munskydd.
Överste Kari Pietiläinen är den finske övningsledaren och han välkomnade den svenska övningsledningen under början av veckan. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldat som rengör kanon.
Det första skjutpasset gick i rasande tempo och redan innan lunch hade det svenska artilleriet levererat effekt i målet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldater och militära fordon på sandplan.
En soldat från artilleriregementet förbereder tankning av en pansarterrängbil. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater som står i en ring och samtalar.
Den svenska övningsledningen samverkar med den finske övningsledaren. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldat som mekar med ett militärfordon.
Det är mycket som ska ordnas efter ett skjutpass. Här fettas stödbenen på en Archer-pjäs in så att pjäsen ska vara redo för nästa skjutning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under måndagen handlade det mesta om transport och förberedelser för de deltagande svenska enheterna. Bland annat har soldaterna i det sammansatta sambands- och ledningskompaniet från Ledningsregementet upprättat sambandet för den svenska brigadstaben så att de kan leda sina förband i övningsområdet.

Övningen fick en bra start

Under onsdagen mullrade det i den täta skogen när de första granaterna levererade effekt i målet. Både det svenska och finska artilleriet inledde sina skarpskjutningar i ett regntungt övningsområde.
– Jag tycker vi har kommit in i övningen på ett bra sätt, jag har egentligen inte varit orolig för att det inte ska fungera, möjligen att det kan bli friktioner när det gäller sambandet. Men tisdagens förberedande verksamhet var oerhört värdefull. Då kunde vi i lugn och ro genomföra systemtester och där slätades många frågetecken ut, säger major Henrik Sandin, chef för den artilleristridsgrupp som satts samman av delar ur Artilleriregementets krigsförband under övningen Northern Forest.

– Idag har vi levererat våra första granater i målet och det gick faktiskt över förväntan, vi hade eldtillstånd fram till klockan 17.00 idag, men vi hade skjutit klart redan före lunch, berättar en nöjd Henrik Sandin som ser fram emot fredagens skjutningar då Sverige skjuter med finska eldledare medan det finländska artilleriet leds av svenska eldledare.

Viktigt steg i utvecklingen

De fortsatta artilleriskjutningarna kommer att genomföras i nära samarbete där finska och svenska enheter ska leda in eld åt varandra. Detta är ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av det finsk-svenska försvarssamarbetet.

En stor anledning till att övningen genomförs trots pandemin handlar om vikten av att öka den operativa effekten för de båda länderna. Den svenska övningsledningen upprättades under början av veckan och välkomnades av den finska övningsledaren, överste Kari Pietiläinen, som var mycket nöjd över att övningen gått att genomföra.

– Det här är den finska arméns högst prioriterade övning i år och den skapar synnerligen bra ramar för den fortsatta utvecklingen av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Målet är att vi steg för steg ska bli effektivare på att använda våra resurser tillsammans, säger överste Pietiläinen.