Budgetunderlaget inlämnat – stora satsningar på stridskrafterna

Försvarsmakten har nu lämnat in budgetunderlaget för 2022 till regeringen. Där framgår hur man de närmaste åren ska fortsätta utveckla den militära förmågan för att uppnå målen i försvarsbeslutet som togs i december förra året. Det handlar om stora satsningar på både personal och materiel. Allt i syfte att öka den militära förmågan och bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet.

Försvarsmaktens personalstyrka ska växa med nästan 70 procent
Försvarsmaktens personalstyrka ska växa med nästan 70 procent
Försvarsmaktens personalstyrka ska växa med nästan 70 procent. Från dagens cirka 60 000 anställda, frivilliga och värnpliktiga till 100 000 år 2030. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Flygvapnet kommer att få JAS 39 E
Flygvapnet kommer att få JAS 39 E, den senaste versionen av stridsflygplanet, med ny kvalificerad ammunition och ny spaningskapsel. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Det tillkommer fem nya regementen och en flygflottilj
Det tillkommer fem nya regementen och en flygflottilj; K 4 i Arvidsjaur, A 9 i Kristinehamn, I 21 i Sollefteå, I 13 i Falun, Amf 4 i Göteborg och F 16 i Uppsala. Foto: Jonathan Isaksson/Försvarsmakten
Armén ska införa luftvärnssystemet Patriot och ett nytt pansarvärnsrobotsystem
Armén ska införa luftvärnssystemet Patriot och ett nytt pansarvärnsrobotsystem för de motoriserade skyttebataljonerna. Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten
Visbykorvetterna får nya luftvärnsrobotar, nya sjömålsrobotar och det nya torpedsystemet 47.
Visbykorvetterna får nya luftvärnsrobotar, nya sjömålsrobotar och det nya torpedsystemet 47. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Försvarsmakten fortsätter att tillsammans med andra myndigheter och organisationer bygga upp totalförsvaret.
Försvarsmakten fortsätter att tillsammans med andra myndigheter och organisationer bygga upp totalförsvaret. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Marinen inväntar de nya toppmoderna ubåtarna A26.
Marinen inväntar de nya toppmoderna ubåtarna A26. Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
Samtidigt som uppbyggnaden av Försvarsmakten pågår hanteras också internationella insatser runt om i världen.
Samtidigt som uppbyggnaden av Försvarsmakten pågår hanteras också internationella insatser runt om i världen. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Även hemvärnet tilldelas ny utrustning. Bland annat ny sensor- och mörkermateriel och en rad nya modeller av terrängbilar.
Även hemvärnet tilldelas ny utrustning. Bland annat ny sensor- och mörkermateriel och en rad nya modeller av terrängbilar. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

– På personalsidan handlar det om en ökning på nästan 70 procent. Vi planerar att gå från dagens organisation med omkring 60 000 anställda, frivilliga och värnpliktiga, för att runt 2030 vara cirka 100 000, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsmaktens geografiska närvaro i landet ökar också med fem nya regementen och en flygflottilj. Det handlar om K 4 i Arvidsjaur, A 9 i Kristinehamn med Villingsberg som skjutfält, I 21 i Sollefteå med utbildningsdel i Östersund, I 13 i Falun, Amf 4 i Göteborg och F 16 i Uppsala.

– Förberedelsearbetet är redan i full gång och inriktningen är att etablera flygflottiljen och alla regementen utom A 9 redan i slutet av det här året. När det gäller A 9 så är planen att det ska vara på plats under 2025 och vi tittar just nu tillsammans med Fortifikationsverket på olika tidsaspekter. Men artilleriutbildningen kommer ändå påbörjas i södra Sverige i år med personal från P 4 i Skövde och A 9 i Boden, säger Micael Bydén.

På materielsidan siktar armén bland annat på att införa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot och ett nytt pansarvärnsrobotsystem för de motoriserade skyttebataljonerna. Dessutom kommer man att ta fram ett nytt eldhandvapen till soldaterna och ett ny obemannad luftfarkost för spaningsuppdrag. Inom armén införs också fler krigsförband i form av ytterligare en mekaniserad brigad, en stridsgrupp i Mälardalen och en Norrlandsjägarbataljon.

Marinen inväntar också på att nya materielsystem ska levereras. Inte minst de två toppmoderna ubåtarna A26 och ersättare till tung kustrobot. Men även att redan befintliga materielsystem ska moderniseras. Bland annat kommer Visbykorvetterna att få nya luftvärnsrobotar, nya sjömålsrobotar och det nya torpedsystemet 47. Marinen tillförs också ytterligare en Amfibiebataljon.

Flygvapnet förstärks med JAS 39 E, den senaste versionen av stridsflygplanet, med ny kvalificerad ammunition och ny spaningskapsel. Dessutom sker en uppgradering och modernisering av alla transportflygplan av modell TP 84 Hercules. Helikopter 14 kommer också att få utrustning för att öka förmågan att jaga ubåtar.

Även hemvärnet tilldelas ny utrustning. Bland annat ny sensor- och mörkermateriel och en rad nya modeller av terrängbilar.

– Mot bakgrund av ett alltmer osäkert omvärldsläge är det här välkommet och nödvändiga satsningar. Vi måste helt enkelt nå en större och vassare krigsorganisation, säger Micael Bydén.

Samtidigt fortsätter Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter och organisationer att delta i uppbyggnaden av totalförsvaret. Men också att fördjupa de internationella samarbetena.

– Det är viktigt att samhället blir mer uthålligt och robust. Det är på så sätt vi får ett riktigt bra totalförsvar. När det gäller de internationella samarbetena så är de nödvändiga för att vi ska vara samtränade och redo att tillsammans hantera ett skarpt läge, säger Micael Bydén.

Men samtidigt som uppbyggnaden av Försvarsmakten pågår, hanteras också den skarpa incidentverksamheten, stödet till samhället och internationella insatser runt om i världen.

– Allt det här är en stor utmaning för min organisation, men jag vet att vi är redo. Kärnan i vår militära profession är att agera och jag förväntar mig att vi kommer att lösa uppgiften, säger Micael Bydén.