Försvarssektorn enig om miljöinriktning

Nu har försvarssektorn enats om en gemensam inriktning för tre gemensamma fokusområden; energi och klimat, kemi och förorenade områden.

Stridsvagn under övningen Våreld 19.
Stridsvagn från Södra skånska regementet (P 7) under övningen Våreld 19. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Syftet med samverkan kring en gemensam inriktning är att på ett bättre sätt kunna bidra till Sveriges miljö- och hållbarhetsmål.

Försvarsmakten innehar ordförandeskapet i försvarssektorns miljödelegation, som arbetar gemensamt med miljöfrågor inom verksamhetsområdet. Myndigheterna arbetar utifrån den politiska målsättningen att Sveriges försvarsverksamhet ska ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.

– Det är mycket positivt att vi är eniga i vägen framåt. Det ger kraft till försvarssektorns inriktning och ambition inom miljö- och hållbarhetsarbetet som innefattar både utmaningar och möjligheter. Arbetet är ett led i att säkerställa Sveriges och Försvarsmaktens oberoende av fossila bränslen, vilket i sin tur bidrar till ökad operativ förmåga, säger brigadgeneral Gabor Nagy, ordförande i försvarssektorns miljödelegation och chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning.

För att främja en hållbar utveckling och för att leva upp till den miljöpolitik som bedrivs internationellt, inom EU och i Sverige krävs en tydlig inriktning inom försvarssektorn. Försvarssektorn har därför under hösten uppdaterat det gemensamma inriktningsdokumentet med tre av sektorns största gemensamma fokusområden: energi och klimat, kemi och förorenade områden. Till exempel har samverkan mellan myndigheterna resulterat i ett samarbetsprojekt tillsammans med Research Institutes of Sweden där hållbara efterbehandlingsmetoder för PFAS-förorenade områden och möjligheter för substitution av släckmedel innehållande PFAS-ämnen eftersöks.