Mammauniform snart verklighet

Projektet jämställd materielförsörjning börjar utkristallisera sig i både handlingsplaner och konkreta åtgärder.

Särskilt för kvinnor kan det vara svårt att hitta utrustning med bra passform. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Projektledare Per Öster berättar att projektgruppen tagit fram ett 40-tal aktiviteter som ska genomföras under en femårsperiod.

– Vi började med att försöka hitta roten till problemen genom att titta på alla avvikelserapporter som kommit in gällande materielsystemen. Vi fick ihop en bank på över 4 000 med klagomål om passform, funktion och brister i kvalitet.

De flesta avvikelserna handlade om kängor, men många även om trosor, bh, skyddsväst, hjälm, handskar och fyskläder. När det gäller kängor var klagomålen könsneutrala men för många av de andra systemen stod det klart att det var svårare att få till passform för kvinnor.

Åtgärder på gång

En referensgrupp med deltagare från samtliga stridskrafter och en övervägande del kvinnor sattes samman för att se till att arbetet gick vidare med rätt saker. Det hela utmynnade i ett antal åtgärdsområden.

– Ett område är kroppsmått, där har vi inte gjort några förändringar sedan tidigt 90-tal och våra ungdomar ser inte ut som de gjorde då. I framtiden kan vi kanske 3D-scanna rekryternas mått vid mönstringen, då kan rätt utrustning ligga färdigpackad vid inrycket, säger Per Öster.

Tillgänglighet är ytterligare ett åtgärdsområde.

– Ett exempel är att många kvinnliga soldater ville ha handskar i små storlekar, men fick beskedet att det inte fanns på förrådet. När vi kollade såg vi att det fanns tusentals men att de inte kommit ut på förråden. Det är alltså en utbildningsfråga – att förstå beställningssystemet.

Konkreta resultat

Ett annat område är det projektgruppen kallar förändringsresan, alltså att ens kroppsform förändras med tiden.

– Har en rekryt tränat i sex månader ser kroppen inte ut som vid inrycket. En officer som jobbat i Försvarsmakten i många år ser kanske heller inte ut som hon eller han gjorde vid uthämtningen av uniformen, säger Per Öster.

Den snabbaste förändringen av kroppsform sker förstås vid graviditet. Där kommer Försvarsmakten i närtid lägga ett uppdrag till Försvarets materielverk (FMV) om en mammakollektion.

Per Öster konstaterar att projektets arbete handlar om att främja soldaternas stridsvärde.