Blivande officerare om synen på ledarskap

Hur skulle du beskriva en bra chef och ledare? Vad innebär ledarskap för dig? Hur vill du vara som chef? Det är några av de frågor som de blivande flygvapenkadetterna har fått besvara under de inledande dagarna av den förberedande officerskursen (FOK) vid Luftstridsskolan.

Albin Larsson och Emelie Sandin, blivande flygstridsledare som sommaren 2020 går en förberedande officerskurs i Uppsala.
Albin Larsson och Emelie Sandin, blivande flygstridsledare som sommaren 2020 går en förberedande officerskurs i Uppsala.
Albin Larsson och Emelie Sandin, båda aspirerande flygstridsledare, spenderar de närmsta fem veckorna med att gå den förberedande officerskursen vid Luftstridsskolan. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

I en lektionssal på skjutfältet i Marma sitter 28 elever redo med penna och anteckningsblock. De lyssnar uppmärksamt på kurschefen översergeant Erik Hedman som detaljerat beskriver grunderna i ordergivning på grupp- och plutonchefsnivå. Med jämna mellanrum sträcker någon upp en hand i luften för att lyfta en reflektion, ta ett exempel från verkligheten eller helt enkelt be om ett förtydligande. Den varma sommardagen till trots är energin och fokuseringsnivån på topp. Och det är bra. Den första veckan av den totalt fem veckor långa utbildningen innehåller nämligen en hel del teori som eleverna senare ska få tillämpa under praktiska övningar och moment ute i skogen. Bland annat ska de få turas om att leda en grupp under ett övat stridsmoment och för att nå framgång gäller det att ha koll på grunderna och förstå sin egen roll som gruppchef i det större sammanhanget. Vad har jag för mandat? Vad har min grupp för mål, hur vill jag nå dit och hur ska jag förmedla det till min grupp?

Men innan det är det viktigt att först reflektera över sin egen syn på chefsrollen och vad för chef man själv vill vara; vilket eleverna fått diskutera under kursens inledande dagar.

– Det har varit stundtals svåra och jobbiga frågor att tänka kring. Men det innebär också att det varit intressanta och nyttiga diskussioner som i sin tur resulterat i att jag nu har en ganska bra bild av vad jag tycker är viktigt för mig i en chefsroll, säger Emelie Sandin som ska studera till att bli flygstridsledare.

Hon lyfter fram tre punkter som hon valt att sätta högst upp på sin lista över prioriterade egenskaper: ödmjukhet, ömsesidig respekt gentemot sina medarbetare samt tillit. Hon får medhåll av kurskamraten Albin Larsson som lägger till en av de punkter som han  i sin tur identifierat: praktisk erfarenhet.

– För att bygga förtroende och tillit hos gruppen man ska leda tror jag det viktigt att man har praktisk erfarenhet av det man faktiskt pratar och ger order om. Man ska helt enkelt bottna i det man säger, förklarar han.

De 28 kursdeltagarna kommer alla från olika delar av Försvarsmakten. Vissa har flera års erfarenhet av att jobba som soldat och andra kommer direkt från en avslutad värnplikt. Att det finns en sådan bredd är väldigt positivt, menar både Albin och Emelie. Det skapar intressanta diskussioner och tillför nya perspektiv.

– Alla har ju olika syn på vad som gör en bra chef och ledare, vilket varit väldigt utvecklande, säger Emelie.

Kurschefen översergeant Erik Hedman går igenom ordergivning för gruppchefer under den förberedande officerskursen vid Luftstridsskolan.
Kurschefen översergeant Erik Hedman går igenom ordergivning för gruppchefer under den förberedande officerskursen vid Luftstridsskolan. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Kurschefen Erik Hedman välkomnar den breda synen på vad som gör en bra ledare. Det finns ett tydligt ramverk att förhålla sig till som chef, men det föringar inte vikten av individens personliga egenskaper.

– Vi är alla olika människor, med olika befattningar och bakgrund. Det är därför självklart att vi inte kommer agera helt lika i våra chefsroller heller. Det viktiga är att vi alla är överens om grunderna så att vi alla talar samma språk och kan samarbeta oavsett befattning. Utifrån det får man utveckla sitt eget ledarskap på det sätt som passar en själv och gruppen bäst. Om eleverna tidigt kan utkristallisera vad de vill sträva efter i sina chefsroller så är det lättare att nå dit, säger han.

Inledningsvis gäller det att hitta balansen mellan att vara chef och att vara medarbetare vilket kan vara svårt, i synnerhet i pressade situationer.

– Det är inget man lär sig över en dag men det är därför vi övar och det är därför vi har den här kursen. När kursdeltagarna påbörjar sina specialistofficer- eller officersutbildningar så har de en bra gemensam grund att stå på och goda förutsättningar att utvecklas vidare i sina respektive roller inom Flygvapnet, säger Erik Hedman.