Värnpliktiga hjälper Folkhälsomyndigheten kartlägga covid-19

Under denna vecka genomför Folkhälsomyndigheten en nationell mätning av förekomsten av covid-19. Försvarsmakten stödjer med inhämtning av prover.

Utbildning av personal för hämtning av hemprovtagning covid 19 på P18.
Utbildning av personal för hämtning av hemprovtagning covid-19 på P 18. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Förra veckan inledde de två värnpliktiga CBRN-befälen Agnes Thomée och Emmy Staberg från Totalförsvarets skyddscentrum en turné med att åka till Gotland för en halvdagsutbildning med de patruller från P 18 som ska åka runt på ön och samla in prover.

– Vi börjar med teori kring hur det går till när man hämtar prover hemma hos människor, och sedan har vi praktiska övningar så att vi ska sätta rutinerna så bra vi kan på den här lilla tiden vi har, säger Emmy Staberg.

Den nationella undersökningen är en fortsättning på en regional undersökning som genomfördes i Region Stockholm för några veckor sedan. Under kommande vecka ska prover och enkätsvar från 2 700 frivilliga över hela landet samlas in.

– Vi hoppas kunna göra en god uppskattning av hur stor del av befolkningen som bär på smittan just nu, och hur den geografiska spridningen ser ut. Genom den medföljande enkäten kan vi också lära oss mer om symptomen, säger mikrobiologen Ramona Groenheit som är Folkhälsomyndighetens projektledare för undersökningen.

Undersökningen i Stockholmsregionen visade att 2,5 procent av befolkningen bar på viruset, och att samtliga som testades positivt också rapporterade någon form av symptom. Antalet positiva svar i undersökningen var dock för litet för att kunna dra några säkra slutsatser, och den nationella undersökningen ska förhoppningsvis fördjupa kunskaperna.

Rent praktiskt går undersökningen till så att provtagningsmateriel och enkäter skickats ut till de 2 700 frivilliga respondenter som valts ut utifrån ålder, hemort och kön.

– Patrullerna åker hem till personerna som fått en självprovtagningssats för att hämta proverna. Man knackar på och ser till att hålla säkerhetsavstånd hela tiden. Sedan läggs proverna i ett speciellt emballage som vi lämnar till ett upphämtningsställe. Sedan skickas det till ett labb för att analyseras, berättar Emmy Staberg.

På Gotland är det ett 30-tal prover som ska hämtas in från deltagare över hela ön. Två patruller med anställda soldater (det finns ännu inga värnpliktiga på Gotland) har avdelats från P 18.

– Det här är kanske den största kris Sverige upplevt på hundra år. För Försvarsmakten är det nu vi måste visa allmänheten, den politiska ledningen och våra egna medarbetare att vi kan leverera stöd till samhället och göra skillnad i krishanteringen. För P 18 är det vår högsta prioritet sedan vi säkrat att vi kan upprätthålla grundberedskapen, säger regementschefen Mattias Ardin.