Coronaviruset och Försvarsmakten

Försvarsmakten rapporterar fortlöpande om de åtgärder som myndigheten har vidtagit kopplat till spridningen det nya coronaviruset.

Försvarsmakten stödjer

 • Försvarsmakten stödjer Socialstyrelsen med att transportera intensivvårdspatienter med transportflygplanet TP 84 och helikopter 16. I TP 84 kan transporten ske tillsammans med ambulans. 
 • Region Blekinge, Region Uppsala, Västra Götalandsregionen får stöd i form av ambulanser och förare.
 • Försvarsmakten stödjer Folkhälsomyndigheten med nationell provtagning, bland annat i form av logistik och inhämtning av prover. Två laboratorieingenjörer från Försvarsmakten jobbar också åt Folkhälsomyndigheten. 

Genomförda stödinsatser

 • Socialstyrelsen har fått stöd i form av stabspersonal och inköpare. 
 • Försvarsmakten hade helikoptrar med civil intensivvårdsutrustning i beredskap för att flyga coronasmittade patienter. 39 patienter transporterades med hjälp av Försvarsmaktens helikoptrar.
 • Försvarsmakten har bidragit med ambulanser och personal i bland annat Region Norrbotten, Skåne, Stockholm och Västra Götalandsregionen.
 • Tillväxtverket och länsstyrelsen i bland annat Hallands län, Värmlands län och Gotlands har fått stöd i form av stabspersonal
 • 30 intensivvårdsplatser och 40 vårdplatser upprättades vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Ansvaret för Försvarsmaktens materiel i Stockholmsmässan lämnades den 3 april över till Region Stockholm.
 • 20 intensivvårdsplatser och 50 sjukvårdsplatser upprättades vid Östra sjukhuset i Göteborg. Ansvaret för intensivvårdsdelen lämnades den 27 mars över till Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Röntgen- och EKG-utrustning levererades till fältsjukhusen i Göteborg och Stockholm.
 • Försvarsmaktens transportkontor arbetade med att stödja Utrikesdepartementet med hemtagning av svenska medborgare och ambassadpersonal från andra länder.
 • Försvarsmakten hjälpte till att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg.
 • Försvarsmakten har bidragit med 154 ventilatorer, 154 övervakningsmonitorer, cirka 50 000 skyddsmask 90 och cirka 40 000 C-vätskeskydd som fördelades enligt Socialstyrelsen. Skyddsmateriel levererades också till Polisen, Kriminalvården, Rekryteringsmyndigheten och Tullverket. 
 • Frivilliga försvarsorganisationer har hjälpt till med bland annat matinköp, transporter och andra tjänster åt personer i riskgrupper i stora delar av landet.
 • Försvarsmakten har också bidragit med bland annat sjukvårdstält, sjukvårdssängar och personal till Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen, Västra Götalandsregionen, Region Östergötland, Region Västerbotten och Region Stockholm.

Läs mer:

Om Försvarsmaktens stöd till samhället

Det är viktigt att påsen är väl försluten. Erik Lauren passade på att lämna sitt prov vid Bergsjöskolan.
Det är viktigt att påsen är väl försluten. Erik Lauren passade på att lämna sitt prov vid Bergsjöskolan.
Försvarsmakten lämnar stöd i samband med undersökningen av covid-19 i samhället. Här deltar hemvärnssoldater i arbetet med att ta emot prover vid insamlingsplatsen Bergsjöskolan i Göteborg. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
Försvarsmakten
Soldater från bland annat Försvarsmedicincentrum, Trängregementet, Mellersta militärregionen och 26:e hemvärnsbataljonen jobbade med att packa upp den medicinska utrustningen för sjukhuset i Stockholmsmässan. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Amanda Arvidsson, troppchef, F 21.
Amanda Arvidsson jobbar med att förbereda ambulanserna som stödjer sjukvården under coronapandemin. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Lägesuppdatering med staben och inriktning från operationsledaren.
Försvarsmakten stödjer Socialstyrelsens särskilda organisation med stabspersonal. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Inställda evenemang och övningar

 • Ceremonier och beridna vaktparader vid slottet i Stockholm är inställda från den 1 april och tillsvidare.
 • Från och med 12 mars är alla Försvarsmusikens publika konserter inställda tillsvidare. Beslutet gäller konserter med Marinens musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Arméns musikkår. För återköp av biljetter, kontakta respektive inköpsställe. 

Frågor och svar

Kontakt för anhöriga

Du som är anhörig till värnpliktiga och har frågor kring hur Försvarsmakten hanterar corona kopplat till värnpliktsutbildningen ska i första hand vända dig till det lokala förbandet.