Coronaviruset och Försvarsmakten

Försvarsmakten rapporterar fortlöpande om de åtgärder som myndigheten har vidtagit kopplat till spridningen det nya coronaviruset.

Telefonlinje

Är du anhörig till någon i Försvarsmakten och har frågor om myndighetens åtgärder avseende covid-19 och coronaviruset kan du ringa 076-878 26 88. Telefonlinjen bemannas vardagar klockan 08.00 till 18.00. 

Är du anställd i Försvarsmakten ska du vända dig till din närmsta chef.

Försvarsmakten stödjer

 • Försvarsmakten har upprättat 20 intensivvårdsplatser och 50 sjukvårdsplatser vid Östra sjukhuset i Göteborg. 
 • 30 intensivvårdsplatser och 40 vårdplatser har upprättats vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Från början var dessa sjukvårdsresurser tänkta för Ärna flygbas i Uppsala men lokaliseringen ändrades efter begäran från Socialstyrelsen.
 • Försvarsmakten har lämnat stöd med cirka 6 500 stycken skyddsmasker.
 • Försvarsmakten bidrar med två laboratorieingenjörer till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har också fått stöd i form av logistik för provtagning och inhämtning av prover. Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsen får stöd i form av stabspersonal.
 • Försvarsmakten hjälpte till att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg.
 • Försvarsmakten har också bidragit med bland annat sjukvårdstält till region Norrbotten, region Jämtland/Härjedalen, Västra Götalandsregionen, region Östergötland och region Stockholm.

Läs mer:

Om Försvarsmaktens stöd till samhället

Soldater ur 26:e Hemvärnsbataljonen upprättar sjukhussängar i Stockholmsmässans hallar i Älvsjö. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Soldater från bland annat Försvarsmedicincentrum, Trängregementet, Mellersta militärregionen och 26:e hemvärnsbataljonen har jobbat med att packa upp den medicinska utrustningen i Stockholmsmässan. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Fullt utbyggt ska det finnas totalt 600 vårdplatser i Stockholmsmässan. Försvarsmakten bidrar med 30 intensivvårdsplatser och 40 vanliga vårdplatser. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Under lördagen den 21 mars påbörjades transporten av det fältsjukhus som från början skulle upprättas i Uppsala. Efter begäran från Socialstyrelsen styrdes sjukvårdsresurserna istället om till Stockholmsmässan i Älvsjö. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Inställda evenemang och övningar

 • Samtliga publika delar av veterandagen den 29 maj är inställda. 
 • Den nationella totalförsvarsdagen, 16 maj i Malmö, är framflyttad till den 19 september.
 • Senast den 6 april kommer ett beslut kring genomförandet av övningen Aurora 20. Då bestäms i vilken omfattning Aurora 20 kan genomföras. 
 • Ceremonier och beridna vaktparader vid slottet i Stockholm är inställda från den 1 april och tillsvidare. Det innebär också att Försvarsmaktens och allmänhetens firande av Kungens födelsedag vid slottet den 30 april inte genomförs.
 • Konferensen Nordefco ADL Conference i Halmstad som skulle ha genomförts den 4 till 7 maj är inställd. 
 • Från 18 mars till 3 maj är övnings- och utbildningsverksamheten inom Hemvärnet inställd. Detta gäller även kurser på Hemvärnets stridsskola. 
 • Två regionala delar av Totalförsvarsövning 2020 som skulle genomförts i mars har blivit uppskjutna. De två övningstillfällena skulle ha genomförts inom Västra och Mellersta militärregionen.
 • Garnisonens dag i Enköping som skulle genomförts 25 april är inställd.
 • Regementets dag på Södra skånska regementet den 26 april är inställd. 
 • Livgardets dag som skulle genomförts den 25 april i Kungsängen är inställd.
 • Eksjö garnison och Jönköpings län ställer in Totalförsvarsdagen den 25 april på Ränneslätt i Eksjö.
 • Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum (Swedint) ställer in all kursverksamhet tillsvidare.
 • Garnisonens dag som skulle genomförts den 4 april i Skövde är inställd.
 • Centrala försvarsmaktsrådets konferens den 17 mars är inställd. 
 • Från och med 12 mars är alla Försvarsmusikens publika konserter inställda tillsvidare. Beslutet gäller konserter med Marinens musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Arméns musikkår. För återköp av biljetter, kontakta respektive inköpsställe. 
 • Den norska försvarsledningen beslutade den 11 mars att inleda en kontrollerad avveckling av vinterövningen Cold Response i Nordnorge, där Sverige deltog. 

För dig som ska antagningspröva eller mönstra

Information angående coronaviruset för dig som ska antagningspröva eller mönstra vid Rekryteringsmyndigheten.

Frågor och svar

Riktlinjer för Försvarsmaktens personal
 • God handhygien ska tillämpas, och förutsättningar för detta ska omedelbart skapas på samtliga platser där Försvarsmaktens personal verkar.
 • Särskild uppmärksamhet ska iakttas på influensaliknande symptom. Vid symtom ska medarbetare stanna hemma och sjukanmäla sig enligt ordinarie rutiner. 
 • Om närstående till Försvarsmaktens personal uppvisar influensaliknande symptom eller förkylningsliknande symptom ska dialog och riskanalys genomföras i syfte att identifiera eventuella behov av åtgärder innan medarbetaren tillträder arbetsplatsen. 
 • Genomförandet av nationella tjänsteresor, möten och besök inom Sverige ska begränsas. Beslut om att genomföra sådana ska fattas efter genomförd riskanalys.
 • Utrikes tjänsteresor och besök från utlandet är inte tillåtet. Beslut om undantag fattas av lägst OF 7 samt ledningssystemchef, logistikchef och chef för specialförbandsledningen.
 • Medarbetare som tjänstgör i en internationell operation eller organisation ska följa operationens eller organisationens riktlinjer. Försvarsmaktens reserestriktioner ska dock beaktas. 
 • Om medarbetare insjuknar i coronaviruset i ett internationellt operationsområde, så ska personal med lindriga symptom vårdas på plats i operationsområdet. Personal med allvarliga symptom och som inte kan vårdas på plats i operationsområdet ska evakueras till Sverige. 
 • Nationella stöd- och besöksresor till aktuella insatsområden ska begränsas. Beslut om undantag fattas av lägst OF 7 samt ledningssystemchef, logistikchef och chef för specialförbandsledningen. 
 • Riktlinjerna är uppdaterade 20 mars 2020.