Stridskrafter övade förmåga att lösa uppgifter tillsammans

Ordern kommer. Två kompanier från Södra skånska regementet ska transportera sig till en angiven plats någonstans i Blekinge. Mat, ammunition och utrustning lastas och inom kort är förbandet på väg mot sitt mål. Beredskapsövningen har börjat.

Sjukvårdare ur 71:a bataljon tar emot skadad via helikopter.
Sjukvårdare ur 71:a bataljon tar emot skadad via helikopter ur Helikopterflottiljen. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
En ledningsvariant av pansarterrängbil 360 tillfälligt grupperad intill en korvett.
En ledningsvariant av pansarterrängbil 360 tillfälligt grupperad intill en korvett. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Soldater i väntan på att framrycka mot fienden under en övning.
Soldater i väntan på att framrycka mot fienden under en övning. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Gruppen har precis observerat en fiende och gör sig redo att öppna eld under övningen.
Gruppen har precis observerat en fiende och gör sig redo att öppna eld under övningen. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Under en längre tid har övningen planerats, men få har vetat om dess omfattning. Soldaterna vet att det kommer övas, men inte hur eller var. Under två dagar ska två kompanier från 71:a motoriserade bataljonen samöva med Blekinge flygflottilj F 17, Helikopterflottiljen och Marinbasen. Det är allt från transport och logistik till strid som ska övas.

– Den här övningen ger bataljonen möjlighet att testa hur vi fungerar med andra stridskrafter så som flygvapnet och marinen, och hittills har det fungerat oerhört bra, säger övningsledaren, major Tobias Christensson.

Ett viktigt moment under övningen är att testa sjukvårdskedjan. I det här fallet användes helikopter 14 för att transportera en skadad soldat. En sjukvårdsgrupp baserad i ambulansversionen av Pansarterrängbil 360 tar emot ett meddelande om att helikoptern är fem minuter bort. De har en redan utpekad plats där helikoptern kan gå ner för landning och sjukvårdsgruppen, som är väl samövad, gör sig redo för att ta emot den skadade. Det är viktigt att alla vet vad de ska göra så att den skadade snabbt kan ges kvalificerad vård.

– Momentet började stressigt, men vi var på plats i god tid och redo. Jag har tagit emot skadade från helikopter förut, så samarbetet med piloten gick snabbt och vi löste tillsammans uppgiften effektivt, säger sjukvårdssoldat Hanna Björck.

Under tiden har skyttesoldater tagit sig till Rosenholms övningsfält där bevakning av området har övats. Under de två dagarna har bataljonen även bedrivit verksamhet på Marinbasen och Karlskronaborna kunde se pansarterrängbilar som rörde sig runt stadskärnan.

Samtidigt har övningen inte gått obemärkt av den rådande situationen i landet kopplat till Covid-19-pandemin.

– Extra åtgärder för hygien har vidtagits för att personalen ska kunna delta och de personkontakter som sker görs endast på Försvarsmaktens mark. Vi har med andra ord ingen personkontakt med civila, säger Tobias Christensson.

Efter två dagar av intensiv övning, i olika riktningar och i ny terräng, kom nya order – framryck tillbaka till Revingehed. Där väntade ytterligare några dagars övning för att öka förbandets förmåga att möta alla typer av hot.