In i kaklet

– Jägarbataljonen övar in i mål

– Vår förmåga att verka i små enheter, självständigt lösa uppgifter långt ifrån egna och andra förband har gjort att vi har kunnat undvika exponering för smittspridning och fortsätta lösa uppgifter i övningen. Vi förbereder nu en kontrollerad och säker avslutning av övningen, säger överstelöjtnant Mathias Holmqvist, chef för Arméns jägarbataljon.

Jägarbataljonen löser självständigt uppgifter långt ifrån egna och andra förband. Här en jägargrupp som lämnar plutonsbasen för ett nytt uppdrag. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Carl-Henrik Kindlund, Uppsala, gör värnplikten som jägargruppchef på jägarbataljonen i Arvidsjaur. ”Det är en jättebra utbildning, en fantastisk upplevelse som är svår att beskriva”. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Jägarsoldaten Thomas Darcy fasar spår, det vill säga tar bort de skarpa kanterna i spåren så att de inte ska synas för fienden. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
God stämning i plutonsbasen. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Varmt vatten är viktigt för att hålla ett högt stridsvärde. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

Norska försvarsledningen beslutade under onsdagen den 11 mars att inleda en kontrollerad avveckling av vinterövningen Cold Response i Nordnorge med anledning av Coronasituationen i Norge.
– De deltagande förbanden använder avslutningen för att genomföra taktiska återtransporter. Detta är naturligt för militära förband. Det betyder att de får  bra övning även under tillbakadragandet, säger överstelöjtnant Ivar Moen, kommunikationschef för Cold Response.

Jägarsoldat ur andra jägarskvadronen fasar igen spår från snöskoter på väg in mot plutonens bas. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

Under övningen har bataljonen bestått av bataljonsstab, två jägarskvadroner och en förstärkningsskvadron. Staben har varit upprättad i närheten av Arvidsjaur och förstärkningsskvadronen har funnits i övningsområdet i Norge. De två jägarskvadronerna genomförde infiltration under söndagen och måndagen den 8-9 mars. Infiltrationen in bakom motståndarens linjer genomfördes med snöskotrar.

Utmanande terräng och tidspress

Carl-Henrik Kindlund, Uppsala, gör värnplikten som  jägargruppchef på jägarbataljonen i Arvidsjaur och tillhör den andra jägarskvadronen.

– Det har varit en bra övning, skotermarschen hit började bra men när vi kom in i den mer kuperade terrängen blev det många fastkörningar. En av utmaningarna är också tidspressen, vi måste ju snabbt komma i bas och maskera för att inte röja oss för fienden. Min grupp har haft som uppgift att upprätta och bemanna plutonsbasen och fungera som reserv till de andra grupperna som ligger och spanar på observationsplatser högre upp på fjället, berättar Carl-Henrik Kindlund.

Fler borde ta chansen

Att göra sin värnplikt som jägarsoldat vid jägarbataljonen i Arvidsjaur är en av Försvarsmaktens absolut mest krävande befattningar.
– Grundutbildningen i Arvidsjaur har varit riktigt roligt och jag ångrar inte alls att jag har gjort det. Men man ska veta att det är tufft och man har ibland undrat vad man håller på med när man går och kånkar på den tunga ryggsäcken, men man ångrar sig aldrig. Det är en jättebra utbildning, en fantastisk upplevelse som är svår att beskriva. Man måste helt enkelt vara med om det för att förstå. Fler borde verklige ta chansen att göra värnplikten, man lär sig så otroligt mycket, säger Carl-Henrik.

– Verksamheten vid bataljonen fortsätter nu enligt plan och alla mår bra, vi beräknar att all övad personal är tillbaka i Arvidsjaur under måndagen och tisdagen den 16-17 mars, avslutar bataljonschefen Mathias Holmqvist.

Cold Response 2020

Övning Cold Response 2020 genomförs 2-18 mars i Nordnorge. Övningen har drygt 16 000 deltagare från tio nationer varav omkring 350 svenska soldater och officerare. Huvuddelen av de svenska deltagarna är personal ur 193:e  jägarbataljonen från Arvidsjaur.

Läs mer om övningen