Huvuddelen av de svenska deltagarna är personal ur 193:e jägarbataljonen i Arvidsjaur som genomför sin krigsförbandsövning inom ramen för Cold Response.

Markövningsområdet är i grova drag mellan Narvik i söder och Finnmark i norr men huvuddelen av övningen genomförs i Troms fylke. Transporter av svensk personal och materiel till och från övningen kommer att ske på landsväg, med flyg och med snöskoter.

Cold Response är en norskledd vinterövning där Natoallierade och partnerländer (pfp-nationer) är inbjudna att delta. Förutom värdlandet Norges styrkor kommer deltagande enheter från USA, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Belgien, Danmark, Finland och Sverige.

Cold Response är en regelbundet återkommande vinterövning, som leds av norska försvarets operativa högkvarter. Den har genomförts vart annat år sedan 2006, udda år har en mindre nationell vinterövning genomförts.

Den norska försvarsledningen beslutade den 11 mars att inleda en kontrollerad avveckling av övningen Cold Response med anledning av coronaviruset.

Armens jägarbataljon genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk.

Cold Response 2020

Övning Cold Response 2020 genomförs 2-18 mars i Nordnorge. Övningen har drygt 16 000 deltagare från tio nationer varav omkring 350 svenska soldater och officerare. Huvuddelen av de svenska deltagarna är personal ur 193:e  jägarbataljonen från Arvidsjaur.

Läs mer om övningen