Försvarsmakten i rätt riktning

Årsredovisningen för 2019 visar att Försvarsmakten ökar sin försvarsförmåga, lägger grunden för fortsatt tillväxt i nästa försvarsbeslut och har kontroll på ekonomin. Samtidigt återstår mycket att göra.

Varje år genomför Markstridsskolan i Kvarn vinterutbildning med kadetter ur SOU och ROU-kullarna med hjälp av Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur. I år deltar cirka 70 kadetter i tre plutoner tillsammans med cirka tio instruktörer från MSS och Försvarsmaktens vinterenhet. Med på deltagarlistan är även tre nya Combat Cameraspecialister och två förbandsinstruktörer.
Markstridsskolan i Kvarn genomför vinterutbildning för 77 kadetter, med stöd av Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur i januari 2019. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Övat sjunkbombsanfall ombord på HMS Stolt under den marina beredskapsövningen på västkusten 2019.
Samtliga försvarsgrenar genomfördes kvalificerade övningar, exempelvis den marina beredskapsövningen runt Göteborgs hamn med fokus på sjöfartsskydd. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
En grupp rekryter vid artilleribataljonen får information innan det är dags att hämta utrustningen.
Fler genomför grundutbildningen. Totalt ryckte 4 500 kvinnor och män in till grundutbildning under 2019. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Invigning av Flygstaben.
Försvarsgrensstaber för armén, marinen och flygvapnet bildades vilket stärker förutsättningarna för en robust ledning i såväl fred som kris och krig. Vid samma tidpunkt överfördes ansvar och uppgifter från Förvarets materielverk, vilket ökade Försvarsmaktens kontroll och ansvar över logistikfunktioner och materiel. På bilden invigs Flygstaben. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

2019 var näst sista året i nuvarande försvarsbeslutsperiod. Efter årtionden av reduceringar är Försvarsmakten inne i en resa med att bygga upp och förstärka försvaret av Sverige. Det sker mot bakgrund av ett komplext och oförutsägbart säkerhetsläge i Europa och Sveriges närområde.

– När vi summerar 2019 kan vi se att vår militära förmåga har sammantaget utvecklats under året. Mycket återstår att göra, men vi är på väg och vi lägger grunden för fortsatt tillväxt i nästa försvarsbeslut, säger Peter Sandwall, Försvarsmaktens generaldirektör.

Personalförsörjningen är ett område som är viktigt för att utveckla krigsförbandens användbarhet och tillgänglighet. Statistiken visar att under 2019 ryckte 4 500 kvinnor och män in till grundutbildning vilket var målet. Antalet kadetter som påbörjade officersprogrammet överträffade målsättningen och antalet civilanställda ökade markant. Inte minst i samband med en verksamhetsövergång från FMV där nära två tusen medarbetare tackade ja till att följa med till Försvarsmakten.

– Den totala personalvolymen ökar successivt, och det är nödvändigt när vi ska växa. Vi behöver alla medarbetare i den fortsatta förmågeutvecklingen, säger Peter Sandwall.

Arbetet med att bygga upp totalförsvaret och samhällets krisberedskap är ett annat område som starkt går framåt. Under 2019 lades stor vikt vid att kartlägga civila myndigheters förutsättningar att lämna stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap. Totalförsvarsövning 2020 inleddes samtidigt som förberedelserna intensifierades inför årets försvarsmaktsövning Aurora 20.

– Hela Sverige kommer att öva i att försvara vårt land i en krigssituation. De båda övningarna kommer till del integreras och tillsammans med styrkebidrag från andra länder kommer vi få värdefulla erfarenheter inför de kommande årens arbete, säger Peter Sandwall.