Stort steg framåt i planeringen för övningen Aurora 20

I början av september sammanstrålade mer än 200 av Försvarsmaktens övningsplanerare och internationella partners i Stockholm till övningens kanske viktigaste möte: huvudplaneringskonferensen – main planning conference.

Syftet med konferensen var att samla så många som möjligt i planeringsarbetet runt en gemensam bild av planeringsläget och hur arbetet ska gå vidare under hösten och nästa vår.

En övning av Aurora 20:s storlek och komplexitet gör att planeringsarbetet har en stor spännvidd och många nivåer,  från hur ett svenskt eller utländskt förband ska röra sig mellan olika övningsmoment, till förnödenhetsförsörjningen ska övas, eller vilka av de inbjudna utländska partnernationerna som faktiskt deltar med förband i övningen. I Aurora 20 kommer också ett antal skarpskjutningsmoment av varierande omfattning att ingå och det ställer mycket höga krav på planeringsarbetet.

Ett annat exempel på komplex planering är de stora trafikrörelser som äger rum inför, under och efter övningen, när olika förband ska flytta sig på allmän väg, främst i södra Sverige.
– Den här konferensen var viktig för oss av många skäl. Vi behöver träffas för att prata ihop oss i mängder av olika frågor. Det här är ett viktigt steg för oss och våra internationella partners för att Aurora 20 verkligen ska leda mot målet: att öka Försvarsmaktens operativa förmåga, säger Aurora 20:s övningsledare, brigadgeneral Stefan Andersson.

Konferensen hade flera syften, bland andra en gemensam lägesbild och en gemensam bild av rådande planeringsförutsättningar. Planeringsinriktning för taktiska övningsmål, taktiska genomförandeplaner och initiering av nödvändiga stödprocesser.