Med logistiken i fokus

Under två dagar står logistiken och de bakre resurserna i centrum när Logistikstridsdagarna genomförs för andra året i rad. Närmre 300 personer från Försvarsmakten, näringslivet och försvarsindustrin deltar som besökare, utställare och föreläsare.

Två soldater säkrar en stridsvagn 122 på dragbilen under en förevisning på Logistikstridsdagarna i Halmstad. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Michael Nilsson, Försvarsmaktens logistikchef, var mycket nöjd med Logistikstridsdagarna i Halmstad. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Det var en strid ström av besökare som förflyttades mellan föredragen och utställningarna. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Utställningarna drog många besökare och bidrog till dialog och diskussion. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Wilma som är dragbilsförare dirigerade vant stridsvagnen upp på dragbilen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Snabba och vana händer som säkrar logistiken. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Logistikstridsdagarna i Halmstad får tummen upp! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Brigadgeneral Michael Nilsson, Försvarsmaktens logistikchef, öppnade dagarna och hälsade alla välkomna till Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS. Temat för dagarna är att se hur den bakre nivån kan stödja den främre nivån enligt det nya logistikkonceptet. De bakre resurserna utgörs av försvarsmaktens egna förband och resurser samtidigt som vi får stöd av strategiska partners från civila samhället. Logistikstridsdagarna utgör en mötesplats kring logistik för alla aktörer, både militära och civila. Föredrag blandas med besök i utställningsdelen och olika förevisningsmoment.

 Olika organisationsförändringar i Försvarsmakten har påverkat även logistiken. Försvarsmakten är under tillväxt för att bygga ett starkare försvar och det kräver en mer robust logistik.
- Utvecklingen som vi ser omfattar både logistikförbanden och funktionen logistik, menar Michael Nilsson. Transportkedjor är viktigt och vi behöver bygga upp resurser som kan ombesörja transporter mellan den bakre och främre nivån.

Till Försvarsmaktens logistikförband räknas Försvarsmedicinskt centrum (FömedC), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens logistik (FMLOG), Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC) och Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS).

Alexander Wickman arbetar som chef för Logistikenheten vid K 3 i Karlsborg och är en av besökarna.
- Det har varit en bra dag med bra diskussioner och en del vägledning. Vi är ju ganska nybildade som enhet så vi söker och försöker hitta vår roll.

Michael Nilsson spanade in i framtiden och gav åhörarna tre områden som han menade kan ha en avgörande betydelse i framtiden. 3D-printing nämndes och en ökad grad av automatisering. Behövs två förare till en lastbil eller kan automatisering göra det möjligt med en? Skydd för logistikförbanden är viktigt och en ökad användning av drönare kanske kan ge det skyddet genom möjligheten att söka av närområdet.

 - Det har varit värdefulla dagar med bra seminarium, säger Elisabeth Behm, Polismyndigheten. Jag har fått bra erfarenheter med mig hem till min organisation.

 - Det är bra och viktigt att vi har dagar som dessa, inför har det varit ett stort och brett intresse. Här är mycket folk i rörelse och diskussioner i angelägna ämnen, avslutar Michael Nilsson.