Viktigaste övningsveckan inledd för luftvärnets rekryter

Nu börjar Slutövning 2019 vid Luftvärnsregementet i Halmstad

Stabsassistenten Linnea Billqvist tittar fokuserat på en datorskärm. Uppgiften är att följa den pågående striden mellan den svenska brigaden och en landstigen fiende öster om Uppsala och samtidigt markera förbandens förflyttningar på en karta.
För Linnea, en av Luftvärnets dryga 260 rekryter, har årets viktigaste övning inletts – slutövningen.

Stabsassistent Linnea Billqvist trivs så bra under sin grundutbildning att hon nu sökt en tjänst på regementet. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Det är viktigt att maskera sina fordon när man grupperar på en stabsplats. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Reservofficerarna Jonas Gutö och Peter Pantzar övades i stabstjänst under övningen BRIGSTRI 19. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Ledningssoldaten och gruppchefen Henrik Wexell skriver order. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
En stabsplats ska vara svår att upptäcka från luften. Maskeringsnät är ett måste. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Cathrine Klappe fick uppgiften att vara post vid infarten till stabsplatsen. Hon bevakade allt och alla som rörde sig utanför stabens område. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
- Målet är att ledningsförmågan generellt inom armén förbättras under BrigStri 19, säger Tommy Sjödén, ställföreträdande brigadchef. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Linnea och hennes kollegor vid luftvärnsbataljonens ledningspluton startade sin grundutbildning i september förra året. I torsdags, den andra maj inleddes den första delen av slutövningen för henne och hennes kollegor när årets Brigadstridsledningsövning 19 (Brigstri 19) startade i Skövdeområdet.

Slutövning i två omgångar

För soldaterna i ledningsplutonen sker slutövningen i två etapper då plutonen först utgör betjäningsförband till den övade bataljonsstaben och sedan med en dags återhämtning inleder slutövningen på hemmaplan i Halmstad.

Målet för Luftvärnsregementet är att en stor andel av rekryterna ska motiveras till en anställning inom Försvarsmakten, och helst i luftvärnet:

– Tillväxt är högt prioriterat i Försvarsmakten i allmänhet och för Luftvärnsregementet i synnerhet. Under våren har luftvärnsbataljonen arbetat med att genomföra en riktad rekryteringsinsats mot årets kull av rekryter. För en dryg vecka sedan fick ett stort antal av soldaterna anställningserbjudande av regementet, förklarar bataljonens stabschef, major Johan Jedborg.

Redan i höstas började man söka lämpliga indivoider, bland rekryterna, till luftvärnets platser på officersprogrammet och specialistofficersprogrammet:

– Vi har goda möjligheter att fylla våra platser till officersprogrammet men i år kommer vi inte riktigt att nå upp till målet för specialistofficerare, säger HR-specialisten Martin Falkeby. Under flera månader har han arbetat hårt med att marknadsföra Försvarsmaktens olika utbildningsprogram.

HR-administratör

Linnea Billqvist från värmländska Ekshärad har i alla fall bestämt sig. Hon ska efter flera års studier till personalvetare vid universitet i Karlstad bli ny HR-administratör vid regementsstaben i Halmstad.

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba inom Försvarsmakten och har fått ett riktigt bra erbjudande. Det känns också bra att jag inledningsvis kan få nytta av de kunskaper jag har studerat civilt, säger Linnea och börjar veckla ihop den stora kartan. Stridsledaren i tältet intill behöver en aktuell uppdatering.

Ökad ledningsförmåga

Brigstri, där mekaniserad strid inom brigadens ram står i fokus, leds under övningen av tredje brigaden från Boden med stöd av Markstridsskolan (MSS). Brigstri är en årligen återkommande övning som planeras och drivs av MSS. Tredje brigadstaben är inte övad men agerar högre ledningsnivå till övade bataljonsstaber. I år är tre staber grupperade i fält; ingenjörbataljon, luftvärnsbataljon och tolfte motoriserade bataljonen. Överstelöjtnant Tommy Sjödén är ställföreträdande chef för både Markstridsskolan och tredje brigaden och agerar under övningen brigadchef.

– Det är viktigt att spelet och scenariot som driver övningen är dynamiskt. Samtidigt ska vi i övningsledningen vara lyhörda för att olika bataljoner har olika kompetensnivå och därmed varierande förmåga att lösa tilldelade uppgifter. Målet är att ledningsförmågan generellt inom armén är förbättrad efter att BrigStri avslutats, säger Tommy Sjödén.