För soldatens bästa

– Samordnad sjukvård under Northern Wind

För första gången på många år har Försvarsmakten upprättat en sjukvårdsavdelning i samband med en pågående större militärövning, under Northern Wind finns den på Kalix sjukhus. Något som bidrar till många lärdomar i återuppbyggandet av totalförsvarets sjukvårdssystem.

Ian Hjelte från Artilleriregementet i Boden visar upp sin tumme som gått ur led samtidigt som kollegan Freja Vredin låter sig väl smakas av renskav och potatismos på Kalix sjukhus. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Freja Vredin från Artilleriregementet återhämtar sig på Försvarsmaktens sjukkvarter i Kalix efter att ha ådragit sig en lättare hjärnskakning under övningen Northern Wind. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Freja Vredin hoppas kunna återvända till övningens snart. Att titta på datorskärmar som är en av hennes arbetsuppgifter får vänta på grund av hjärnskakningen. ”Men man kan ju alltid sitta vaktpost”, säger hon. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Lena Sandström är sjuksköterska vid Försvarshälsan på I 19 i Boden och har bara gott att säga om samarbetet med Kalix sjukhus. ”Personalen har varit otroligt tillmötesgående”. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Entrén till Försvarsmaktens sjukkvarter på Kalix sjukhus är inte samma som sjukhusets ordinarie entré. För att den militära personalen snabbt och lätt ska kunna ta sig till sjukkvarteret är det därför väl skyltat i centrala Kalix. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Övningen Northern Wind har inletts i Norrbotten - och med det har dessvärre även en del tappra soldater behövt uppsöka den militära sjukvården som inrättats på sjukhuset i Kalix.
– Vi har fått in allt från frakturer och luftvägsinfektioner till en tumme som har gått ur led så här i början av övningen. Just nu har vi sex inlagda patienter. Men det är nog bara en mjukstart, berättar Timo Erikoinen som är regementsläkare på I 19 i Boden och till vardags även överläkare på Kalix sjukhus.

Med 10 000 deltagande soldater och officerare är det ofrånkomligt att en del personer ådrar sig skador. Totalt har man under övningen 19 stycken tillgängliga sängplatser i lokalerna på Kalix sjukhus. Men det finns plats för fler.
– Antalet sängar begränsar oss inte. Vi har madrasser i akutförrådet om det skulle behövas. Vi löser uppgiften, säger Timo Erikoinen.

En brygga mellan civilt och militärt

Margareta Sjöberg från Försvarsmedicincentrum är på plats i Kalix och arbetar som samverkansofficer. Hennes jobb är att fungera som en brygga mellan den civila och den militära sjukvården.
– Förr i tiden när vi hade mer sjukvårdsresurser i Försvarsmakten var det vanligt med en samverkansofficer i den civila sjukvården. Nu försöker vi återta delar av våra förmågor genom att på nytt bygga upp totalförsvarets sjukvårdssystem.

En övning likt Northern Wind ger Margareta Sjöberg och hennes kollegor goda möjligheter att identifiera behov och täcka luckor som finns i gränslandet mellan civil och militär sjukvård.
– Vi som jobbar i Försvarsmakten och personalen i regionerna behöver lära känna varandra och arbeta tillsammans för att upptäcka var det finns förbättringsbehov. I slutändan handlar det om att vi måste vi ha koll på våra soldater, inte minst i händelse av krig.

Gott samarbete

Lena Sandström som är sjuksköterska vid Försvarshälsan på I 19 i Boden har bara gott att säga om samarbetet med Kalix sjukhus.
– Personalen här har varit otroligt tillmötesgående, vi har fått ett bra stöd. Jag har hört att vissa i allmänheten har varit oroliga att vi tar resurser från den civila sjukvården men så är inte fallet. Det är vår egen personal från Försvarsmakten som arbetar här.
Hon får bifall av Timo Erikoinen.
– Var ambition är så klart att vi inte ska belasta sjukvården i Kalix under övningen när vi befinner oss här. Det klarar vi genom att ha ett gott samarbete med Region Norrbotten, säger han.

Förutom den sjukvårdsavdelning som upprättats på Kalix sjukhus har en upprättats i en av kasernerna på I 19 i Boden.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se