Sverige nominerar kandidat till tjänsten som Director General European Union Military Staff

Sverige kommer att nominera generalmajor Karl Engelbrektson som kandidat till
tjänsten som Director General European Union Military Staff (DG EUMS). Detta
tillkännagavs vid ett möte i EU:s militära kommitté (EUMC) den 6 februari.
Själva omröstningen bland EU:s försvarschefer genomförs i slutet av maj 2019.

Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektsson.
Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektsson.
Sverige har nominerat Karl Engelbrektson som chef över Europeiska unionens militära stab (Director General European Union Military Staff). Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Tjänsten som DG EUMS (chef över Europeiska unionens militära stab) innehas för närvarande av den finske generallöjtnanten Esa Pulkkinen vars förordnande löper ut i april 2020. Generalmajor Engelbrektson förordnande som arméchef löper ut våren 2020.

Europeisk sammanhållning är av central betydelse för att möta utmaningar mot Sveriges säkerhet. Medlemskapet i EU är en central del i Sveriges säkerhetspolitiska lösning, bland annat genom Lissabonfördragets artikel 42.7 som förpliktigar medlemsstater att stödja varandra i händelse av kris och väpnat angrepp. De senaste årens snabba utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, bland annat genom etablerandet av det permanent strukturerade samarbetet (Pesco), är positivt och bidrar till att utveckla den nationella försvarsförmågan.

Försvarsmakten har en lång tradition av att aktivt bidra till att utveckla och förstärka EU:s förmåga till krishantering över hela konfliktskalan, från långsiktiga utbildnings- och rådgivningsmissioner till förmåga att hantera komplexa situationer som kräver sammansatta militära förband, inklusive resurser för snabbinsats.

Generalmajor Engelbrektson har stor internationell chefserfarenhet, bland annat som chef över EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battle Group 2008, som Sveriges representant i EU:s respektive Natos militärkommitté 2010-2013 samt som ordförande för en särskild internationell förhandlingsgrupp i Nato under 2014. Generalmajor Engelbrektson är sedan 2016 arméchef.

Befattningen DG EUMS skulle ge Sverige en möjlighet att bidra till utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i EU.