MAPE – Albanien

Som en följd av den inrikespolitiska krisen i Albanien 1996 och 1997 beslöt WEU-rådet att sända en multinationell militär skyddsstyrka till Albanien. Under 1997 beslöt WEU att komplettera den militära styrkan med en polisenhet, MAPE, med uppgift att ge den albanska polisen råd och information om uppträdande i samband med valprocesser, men även uppträdande i samband med oroligheter.

Mandatet utvidgades 1999 till att utbilda polisinstruktörer. Omkring 3 000 albanska poliser genomgick utbildningen. Inledningsvis bedrevs utbildningen i Tirana, men efterhand utökades verksamheten till att ge stöd på fältet. Verksamheten bedrevs i samverkan med EU och OSSE.