MAPE – Albanien

Som en följd av den inrikespolitiska krisen i Albanien 1996 och 1997 beslöt WEU-rådet att sända en multinationell militär skyddsstyrka till Albanien. Under 1997 beslöt WEU att komplettera den militära styrkan med en polisenhet, MAPE, med uppgift att ge den albanska polisen råd och information om uppträdande i samband med valprocesser, men även uppträdande i samband med oroligheter.

Mandatet utvidgades 1999 till att utbilda polisinstruktörer. Omkring 3 000 albanska poliser genomgick utbildningen. Inledningsvis bedrevs utbildningen i Tirana, men efterhand utökades verksamheten till att ge stöd på fältet. Verksamheten bedrevs i samverkan med EU och OSSE.

Fakta

MAPE – Multinational Advisory Police Element

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 13 poliser och en militär

Geografiskt område: Albanien

Högkvarter: Tirana

Mandat: WEU-rådet 13 maj 1997 med flera

Etablerad: Maj 1997 till maj 2001

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 143 poliser (maj 1999)

Omkomna i MAPE: Okänt (ingen svensk)