Omfattande arbete genomfört för att stärka totalförsvaret

Sedan regeringen 2015 beslutade om att Sverige ska återuppta sin totalförsvarsplanering har ett omfattande arbete genomförts. I dag har Försvarsmakten och MSB lämnat en rapport till regeringen som beskriver vilka åtgärder samhällets offentliga aktörer har vidtagit och planerar för att stärka totalförsvaret.

Överbefälhavare Micael Bydén och Dan Eliasson, generaldirektör MSB, i samband med att rapporten undertecknades. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

I maj 2017 fick Försvarsmakten och MSB i uppdrag av regeringen att öka tempot i planeringen inom ett antal prioriterade områden. Det arbete som nu har bedrivits tillsammans inom ramen för uppdraget har bidragit till att utveckla den svenska totalförsvarsförmågan på många områden. Allt för att främja och utveckla en sammanhängande planering inom totalförsvaret.

Arbetet går nu från kunskapsuppbyggnad till konkret planläggning. I takt med att allt mer arbete genomförs och fler aktörer engageras stärks totalförsvarsförmågan i Sverige, vilket i sin tur förbättrar krisberedskapen i landet. Mycket arbete återstår men det har tagits stora steg i rätt riktning och det fortsätter målmedvetet framåt.

Bevakningsansvariga myndigheter har krigsplacerat sin personal och arbete har påbörjats för att kunna verka från alternativa och skyddade ledningsplatser, samt för att kunna samverka och utbyta information på ett robust och säkert sätt. Bevakningsansvariga myndigheter och ett antal landsting och kommuner har genomfört ett omfattande arbete som har ökat kunskapen och förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas i händelse av höjd beredskap eller krig för att kunna skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

- Vi märker att intresset och engagemanget från aktörer i hela systemet ökar. Inledningsvis har mycket fokus legat på bevakningsansvariga myndigheter. Vi har nu intensifierat arbetet med kommuner och regioner och börjar närma oss näringslivet. Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020 blir en viktig temperaturmätare där förmågan prövas, utvecklas och stärks, säger överbefälhavare Micael Bydén.