Virvlande snö stoppar ingen svensk pilot

Två av Sveriges fyra helikopterskvadroner övar tillsammans med markförbanden under Vintersol 2018. Med flera olika helikoptertyper på plats och en mixad stab från de båda skvadronerna kan helikopterpersonalen dra nyttiga lärdomar i den snöiga vintermiljön runt Boden.

Piloterna tränar på att hantera den virvlande snön i start och landning. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Grundbesättningen ombord på helikoptern består av två piloter och en tekniker. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Teknikern håller ett öga på eventuella passagerare och är behjälplig i start och landning genom att kontrollera marken under helikoptern. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Helikopter 14 under uppdrag. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Helikopter 16, Blackhawk. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Under övningen i norra Sverige deltar första helikopterskvadronen från Luleå och andra skvadronen från Malmen i Linköping. Totalt cirkulerar sju helikoptrar i luftrummet runt Boden. Första skvadronen flyger enbart Helikopter 14 och andra skvadronen flyger Helikopter 16, Blackhawk, samt den lite mindre Helikopter 15.

Helikoptrarnas medverkan i övningen är en viktig resurs för markförbanden. Med sin förmåga att kunna landa och lyfta i princip var som helst kan helikoptern bidra med betydelsefulla transporter av såväl personal som materiel och inte minst kvalificerad sjukvård i form av medevac till förband långt ute i terrängen. För flottiljens del är samövning mellan de båda helikopterskvadronerna en nyttig erfarenhet.
– Vi samövar för att överspilla vinterförmåga och andra erfarenheter mellan skvadronerna. Det är framförallt personalen i de olika flygsystemen som drar nyttiga lärdomar av varandra. Sen har vi den mixade staben där man ser olika erfarenheter. I vanliga fall har vi en uppdelad stab för respektive skvadron och övar i olika riktningar, säger Björn Persson, övningsledare för Helikopterflottiljen.

Utmaningar i vintermiljö

Den största utmaningen i vintermiljön utöver underhåll av maskinerna är den yviga snön som det i år finns gott om i övningsområdet.
– När snö virvlar upp så som i början av veckan måste piloterna flyga på ett annat sätt än normalt när de är nära marken. Första helikopterskvadronen är kompetensbärare här uppe och det är bra att även andra skvadronen får komma upp och träna i den här miljön. Det är ett försteg i förberedelserna inför arméövning och flygövning 2019 som kommer att gå här uppe, säger Björn Persson.

Under övningen får helikoptrarna möjlighet att flyga mycket. Björn Persson förklarar att skvadronerna flyger från tidig morgon till sen kväll, men att personalen får tid att vila och återhämta sig på nätterna. Under måndagsmorgonen inkom ett skarpt larm om försvunna utländska turister på Kebnekaise och helikopterflottiljen gjorde sig redo att bidra i sökandet. Lyckligtvis återfanns turisterna snabbt av den civila sökinsatsen och Försvarsmaktens förberedelser avbröts.

Viktigt bidrag

Tredje brigadstabens chef under övningen, major Fredrik Bandh, har den övergripande blicken och ser mycket positivt på Helikopterflottiljens medverkan.
– Det är jättebra att de är med och övar. De har haft med många helikoptrar och från mitt perspektiv är det jättebra, de har fått öva mycket och varit ett viktigt bidrag till övriga enheter under Vintersol, summerar Fredrik Bandh.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.