Tillsammans är vi starka

Sveriges och Finlands försvarsministrar besökte övning Vintersol

När försvarsminister Peter Hultqvist skulle träffa sin finske kollega Jussi Niinistö för ett bilateralt möte valde de Boden. Förutom diskussioner om det fortsatta arbetet inom det fördjupade samarbetet mellan länderna, passade de på att besöka övning Vintersol.

Finlands försvarsminister Jussi Niniistö och försvarsminister Peter Hultqvist flankeras av övningsledaren för Vintersol, överste Ulf Siverstedt till vänster och biträdande övningsledaren, överste Jonas Lotsne till höger. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Logistikbataljonens kokgrupp bjöd både ministrar med följe och soldater på en lunch i fält. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Logistikbataljonens kokgrupp bjöd både ministrar med följe och soldater på en lunch i fält. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Uppskattat. Soldaterna uppskattade lunchen kokgruppen serverade. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
De båda ministrarna fick möjlighet att prata med soldater och officerare. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
De båda ministrarna fick möjlighet att prata med soldater och officerare. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
”Den verksamhet Försvarsmakten har i Norrbotten är väldigt viktig och den har blivit än viktigare på grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet”, säger försvarsminister Peter Hultqvist när han besökte övning Vintersol. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Finlands försvarsminister Jussi Niniistö till vänster, uppskattar samarbetet med Sverige. ”Vi närmar oss varandra mer och mer. Både Sverige och Finland är ju militärt alliansfria och tillsammans blir vi starkare.” Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Övningsledaren, överste Ulf Siverstedt i samspråk med finska gäster. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Biträdande övningsledare, överste Jonas Lotsne till höger samtalar med soldater ur artilleribataljonen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Det var stort intresse från media för försvarsministrarnas besök. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

- Den verksamhet Försvarsmakten har i Norrbotten är väldigt viktig och den har blivit än viktigare på grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet, säger Peter Hultqvist.   

Ministrarna inledde sitt besök hos logistikbataljonen, som bjöd på lunch i fält. Därefter besökte de ett pjäskompani ur artilleribataljonen, där de fick möjlighet att prata med officerare och soldater.

Viktigt steg mot arméövningen 2019

I mars nästa år kommer en stor arméövning att genomföras i norra Sverige och Finland. Där deltar svenska, finska, norska och amerikanska soldater. Finlands försvarsminister Jussi Niinistö trycker på vikten av att länderna samarbetar.

- Vi närmar oss varandra mer och mer. Både Sverige och Finland är ju militärt alliansfria och tillsammans blir vi starkare.

- Det är positivt att ministrarna besöker övningen. Vintersol stärker förmågan hos våra krigsförband att agera i vintermiljö och är ett viktigt steg på vägen mot arméövningen nästa år, säger överste Ulf Siverstedt som är övningsledare för Vintersol.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.