Historiskt inryck av stor kaliber

Krigsförbandsövning för 91:a artilleribataljonen

Det är tidig förmiddag och kön växer sig längre och längre utanför förrådet vid Bodens garnison. Nästan hundratalet personer står i civila kläder, redo att få ut sin uniform och utrustning. Under de närmaste dagarna kommer de att få en snabb uppfräschning i hur det var att gå klädd i grönt, något de gjorde senast för 10-15 år sedan. De är tidigare värnpliktiga och numera pliktsoldater, inkallade för att tillsammans med heltids- och deltidsanställda samt rekryter forma den artilleribataljon som övar tillsammans med övriga förband under övning Vintersol 2018.

Soldater med den uthämtade utrustningen. Under de närmaste dagarna kommer de att få en snabb uppfräschning i hur det var att gå klädd i grönt, något de gjorde sist för 10-15 år sedan. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Jag har en bra känsla och är spänd av förväntan. Det ska bli väldigt kul och intressant att äntligen få genomföra en krigsförbandsövning i hel bataljon" säger överstelöjtnant Johan Magnusson bataljonchef på 91:a artilleribataljonen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Kontroll av förarbevis. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"I framtiden kommer vi säkerligen att genomföra krigsförbandsövningar betydligt oftare" säger överstelöjtnant Lars Jonsson, biträdande övningsledare på Artilleriregementet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Efter säkerhetsprov och repetition i vapenhantering fick soldaterna skjuta in sina vapen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Skottställning kontrolleras och eventuella justeringar rättas till. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Jonatan Käll från Stockholm gjorde sin värnplikt som vädersoldat vid A 9 2008. Nu står han återigen på skjutvallen på Rödbergets skjutbanor med ett vapen i hand. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Repetition i fordonstjänst. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Archerpjäser står uppställda redo för övning. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Mattias Nilsson från Uppsala gjorde värnplikten vid A 9 2008. Nu har han återigen plockat ut den personliga utrustningen från förrådet för att genomföra krigsförbandsövning med 91:a artilleribataljonen. "Jag blev först lite skärrad när jag fick inkallelseordern då det var lite olägligt i tiden för min del. Dessutom är jag snart 30 så jag trodde ärligt talat inte att jag skulle behöva göra repetitionsutbildning. Men nu när man är här och fått träffa lite gamla polare så är man mer positiv. Sen vet man ju att man har skyldighet att komma hit. Försvarsmakten behöver oss." Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överste Jonas Lotsne, chef för Artilleriregementet och biträdande övningsledare för Vintersol betonar vikten av att arbeta lugnt och metodiskt. Foto: Mats Engfors

– Jag har en bra känsla och är spänd av förväntan. Det ska bli väldigt kul och intressant att äntligen få genomföra en krigsförbandsövning i hel bataljon. Det är lite skillnad att öva med 100 personer jämfört med att öva med 450 personer. Volymer skapar friktioner, så vi kommer säkerligen kunna dra en hel del lärdomar att ta med oss till framtida krigsförbandsövningar, säger överstelöjtnant Johan Magnusson, bataljonchef på 91:a artilleribataljonen.

Måndag startade med inskrivning och uthämtning av utrustning. Tisdagen bestod av inskjutning av personligt vapen, täthetsprov av skyddsmask och motortjänst. Under onsdagen och torsdagen lämnar  soldaterna successivt mobiliseringskedjan och förs över till bataljonen för vidare utbildning innan de går in i övning Vintersol för fullt. När det gäller pliktpersonalens nivå så är Johan inte orolig.
– De är drillade i vårt gamla värnpliktssystem så mycket sitter säkerligen kvar i ryggmärgen. Sen måste vi också komma ihåg att det här inte är några osäkra tonåringar längre. De har hunnit utvecklas och växa som människor sen de var i kontakt med Försvarsmakten senast, så jag är övertygad om att det kommer att gå jättebra.

Nya tider – nya förutsättningar

För många år sedan fanns det en repetitionsutbildningsavdelning på varje regemente som i stort sett bara sysslade med verksamheten kring repetitionsutbildningar. Idag saknar man de resurserna.
– Nu är det ju vi själva som sköter den verksamheten parallellt med ordinarie verksamhet, och det är ett krävande arbete. Men trots vissa friktioner är min uppfattning att det har gått väldigt bra under mobiliseringen. I framtiden kommer vi säkerligen att genomföra krigsförbandsövningar betydligt oftare. Nästa för artilleriet är 2021, då 92:a artilleribataljonen ska övas, säger överstelöjtnant Lars Jonsson, biträdande övningsledare på Artilleriregementet.
– Samtidigt som vi ska mobilisera, utbilda och öva ett krigsförband måste vi samtidigt vara lite ödmjuka inför situationen som pliktpersonalen ställs inför. Under några veckor lämnar de, i vissa fall även mot sin vilja, sitt vardagliga liv med arbete och familjer för att plötsligt kastas in i mobiliseringskedjan där allt går i ett högt tempo i tre hela dagar samt påföljande övningsmoment.

Omställning från civil till soldat, tio år sen sist

Jonatan Käll från Stockholm är en av de pliktinkallade soldaterna. Han gjorde sin värnplikt som vädersoldat vid A 9 2008. Nu står han återigen på skjutvallen på Rödbergets skjutbanor med ett vapen i hand.
– Även om man blev väldigt förvånad när inkallelsebrevet damp ner i brevlådan så känns det härligt att vara tillbaka och träffa gamla befäl och kamrater. Skjutningen och vapenhanteringen sitter väl i ryggmärgen så efter en bra genomgång och lite skjutning är man tillbaka. Jag tror att det här kan bli en spännande upplevelse.

Balanserad stegring skapar förutsättningar för framtiden

Överste Jonas Lotsne, chef för Artilleriregementet och biträdande övningsledare för Vintersol betonar vikten av att arbeta lugnt och metodiskt.
– Det är viktigt att vi inte har för bråttom och forcera verksamheten. Vi ska ta hand om den inryckta personalen och genomföra mobiliseringen på ett bra sätt så att de får rätt förutsättningar att ta nästa steg i krigsförbandsövningen, det vill säga utbildning vid artilleribataljonen samt deltagande i Vintersols förbandsskede längre fram.

Även han trycker på vikten av att ta med sig erfarenheter från övningen in i framtiden.
– En krigsförbandsövning rör ju många aktörer förutom artilleribataljonen, dels inom Bodens garnison men även stödjande enheter såsom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket med flera. Så vi är många som drar lärdomar av det här.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.