Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besökte NCGM

På måndagen besökte Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg Nordic Centre for Gender in Military Operation (NCGM) som är samlokaliserat med Swedint på Livgardet i Kungsängen.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker Swedint och NCGM.
Generalsekreterare Stoltenberg betonade både sin personliga och sin organisations engagemang i den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet vid sitt besök på NCGM. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker Swedint och NCGM.
Generalsekreterare Stoltenberg betonade både sin personliga och sin organisations engagemang i den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet vid sitt besök på NCGM. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker Swedint och NCGM.
Generalsekreterare Stoltenberg betonade både sin personliga och sin organisations engagemang i den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet vid sitt besök på NCGM. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Det internationella kompetenscentrumet NCGM, ett resultat av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, är sedan 2013 Department Head för gender inom Nato. I denna roll utvecklar man genderförmågan och omvandlar Natos operativa behov av gender till utbildning och träning. Nordefco-länderna bildar NCGM:s styrgrupp och bidrar med personal, vilket även Nederländerna och Kanada gör.

Vid besöket presenterade NCGM sin internationella verksamhet med särskilt fokus på samarbetsorganisationer som Nato, FN och EU, där centrumets expertkompetens och utbildningsinsatser är verktyg i den säkerhetspolitiska portföljen.

Generalsekreterare Stoltenberg betonade både sin personliga och sin organisations engagemang i den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Han framhöll också vikten av ett politiskt ledarskap för implementeringen av ett genderperspektiv i nationella militära strukturer och Natos operationer.

– Nato är idag världsledande inom genderintegrering i militära operationer, och det är ett privilegium att i rollen som Natos expertcenter kunna diskutera områdets utveckling med Natos högsta chef, säger NCGM:s chef, överstelöjtnant Lars Berglund.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker Swedint och NCGM.
Vid besöket presenterade NCGM sin verksamhet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten