Stridsvagnsbesättningar vässas steg för steg

Delar av stridsvagnskompaniet från 72:a bataljonen på Södra skånska regementet, P 7, tränade i Markstridsskolans besättningsträningsanläggning, BTA 122, under den första veckan i december.
– Det är kanonbra att träna i BTA:n här i Skövde. Speciell för oss skyttar är det väldigt givande, vi får bra mängdträning och feedback direkt efter genomfört övningspass, berättar Erika Svensson, tidvis tjänstgörande soldat på kompaniet.

BTA 122, för stridsträning av besättningar i stridsvagn 122 i en virtuell miljö. Anläggningen är utrustad med åtta kabiner som är fullskaliga modeller av utrymmena i en stridsvagn med plats för vagnchef, skytt, laddare och förare. Här syns vagnchef och skytt inne i en av kabinerna Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanichefen Jens Persson och plutonchefen Alexander Hagelkvist har kontakt med besättningarna via sambandssystem och ser på sina skärmar precis vad skytt och vagnchef ser från sina platser i kabinerna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det är kanonbra att träna i BTA:n här i Skövde”, säger Erika Svensson, tidvis tjänstgörande soldat på kompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bild från förarens utrymme i en av kabinerna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Alexander Hagelkvist och Jens Persson förbereder nästa utvärdering. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stefan Lindquist, chef för Markstridsskolans besättningsträningsanläggning, BTA 122 Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av kabinerna sedd från utsidan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Träff! Lastbil bekämpad! Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanichefen Jens Persson har utvärdering med några av soldaterna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Besättningsträningsanläggning, BTA 122, är en anläggning för stridsträning av besättningar i Stridsvagn 122 i en virtuell miljö. Anläggningen klarar upp till kompanis storlek. BTA 122 är utrustad med åtta kabiner som är fullskaliga modeller av utrymmena i en stridsvagn med plats för vagnchef, skytt, laddare och förare.
– I anläggningen simuleras både ljud och bild vilket ger en verklighetstrogen upplevelse för de som tränas, berättar kapten Stefan Lindquist, chef för BTA 122.

Order kommandon och skjutregler

BTA har haft bra beläggning under hösten, förutom stridsvagnskompanierna från P 4 i Skövde har delar av två kompanier från I 19 i Boden varit här och nu är delar av ett kompani från P 7 på plats.
– Huvuddelen av våra soldater ryckte in 24 juli och är nu inne i sin befattningsutbildning så den här veckan är det fokus på grundträning av våra skyttar och vagnchefer. Det handlar främst om att träna order, kommandon, skjutträning och skjutregler, Vi har också en deltidsoldat och två reservofficerare med den här veckan. Våra förare är hemma och genomför sin förarutbildning, berättar kapten Jens Persson, kompanichef.

Komplett träningssystem

Anläggningen är anpassad för träna stridsvagnsbesättningar steg för steg från grundträning av skyttar och vagnchefer till strid i helt kompani.
– Det är suveränt att träna här i BTA 122. När stridvagnssystemet köptes in ingick ju ett helt träningskoncept med den här anläggningen, torntränaren och BT-systemet på vagnarna. Med hjälp av det kan vi lägga upp utbildningen på ett effektivt sätt, vi tränar vagnsstrid hemma på Revingefältet och skjuter skarpt på Ravlunda, det varvar vi med återkommande träningstillfällen här i BTA:n i Skövde. Steg för steg bygger vi upp kompaniets färdigheter. Redan i januari är vi tillbaka här och kör gruppträning i plutons ram, fortsätter Jens Persson.

Anpassar för kundens behov

Förutom alla förprogrammerade övningar som finns i systemet kan personalen i BTA 122 bygga övningar som är anpassade efter kundens behov.
– De hör av sig till oss innan de ska komma hit så kan vi göra i ordning övningar med detaljer de behöver träna extra på. Under övningarna kan också vi dela upp besättningarna så att vagnchef, förare och skytt tränar strid här och laddarna kör laddningsträning i tornträningsanläggningen, berättar Stefan Lindquist.

Feedback och utvärdering

Under övningspassen är det personal ur det övande kompaniet som leder och fungerar som instruktörer. De har kontakt med besättningarna via sambandssystem och ser på sina skärmar precis vad skytt och vagnchef ser från sina platser i kabinerna. Det gör det att det är enkelt att ge direkt feedback och smidigt att genomföra utvärdering efter varje pass.
– Den övningen vi kör idag är en färdigprogrammerad variant där vagnarna körs automatiskt, motståndet består av stridsvagnar, pansarskyttefordon och lastbilar, berättar löjtnant Alexander Hagelkvist, plutonchef.

– Under övningen växlar vi vagnchefer och skyttar i olika riktningar mellan kabinerna så att alla får arbeta ihop, då får de också testa olika terrängavsnitt beroende på vagnens plats under anfallet. Här ser vi hur konstellationerna fungerar ihop och det kan sedan använda när vi ska sätta ihop besättningar, plutoner och till slut bygga ett så effektivt kompani som möjligt, avslutar Alexander Hagelkvist.

Karta