Fortsatt förtroende för hundenheten

Med anledning av medias granskning av verksamheten vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet ser nu myndigheten över vad som framkommit i medierapporteringen. Parallellt med detta pågår också ett arbete med att titta på hur eventuella framtida hundinköp ska gå till.

hundvalp vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet.
hundvalp vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet.
Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten har också tittat på uppgifterna i media avseende enskilda medarbetares arbete på Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Granskningen har inte påvisat några oegentligheter. Därmed föreligger heller inte några skäl för myndigheten att vidta ytterligare åtgärder i den frågan.

Försvarsmakten har fortsatt förtroende för hundenheten och dess personal, ​som har till uppgift att förse Försvarsmaktens krigsförband med tjänstehundar. Hundtjänst bedrivs inom både armé-, marin- och flygstridskrafterna samt Hemvärnet och omfattar ett stort antal hundekipage. Dessa löser en rad olika uppgifter både i Sverige och utomlands.