Effektiv ledningsträning i virtuell miljö

Markstridsskolans ledningsträningsanläggning, LTA, har nyligen uppgraderats med ny hårdvara och operativsystem för bättre prestanda och säkrare drift. Först ut att öva i anläggningen efter uppgraderingen är Tredje brigadstaben från Norrbottens regemente i Boden.
– ”Norrbottensbrigaden” är i fokus från hösten 2018 mot de stora övningarna Arméövning 2019 och Försvarsmaktsövning 2020. Resan mot dessa stora övningar börjar redan nu när vi övar i LTA, säger major Mikael Nergård, planeringsansvarig vid Tredje brigadstaben.

Ledningslaget leder från modellen av stridsledningspansarbandvagn 90 under förflyttningen av främre ledningsplats.
Ledningslaget leder från modellen av stridsledningspansarbandvagn 90 under förflyttningen av främre ledningsplats.
Ledningslaget leder från modellen av stridsledningspansarbandvagn 90 under förflyttningen av främre ledningsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Fredrik Ruuda leder arbetet i stridsledningscentralen.
Major Fredrik Ruuda leder arbetet i stridsledningscentralen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I spelrummet sitter spelledningen ur LTA:s personal som även spelar in motståndarens anfallsrörelser och företag.  I samma rum sitter även de som spelar brigadens underställda förband, till exempel indirekt eld, fältarbeten, logistik och samband.
I spelrummet sitter spelledningen ur LTA:s personal som leder hela övningen och spelar in motståndarens anfallsrörelser och företag. I samma rum sitter även de som spelar brigadens underställda förband, till exempel funktionerna indirekt eld, fältarbeten, logistik och samband. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ledningslaget under arbete på främre ledningsplats.
Ledningslaget under arbete på främre ledningsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Jonas Eliasson, chef för Markstridsskolans Ledningsträningsanläggning.
Major Jonas Eliasson, chef för Markstridsskolans Ledningsträningsanläggning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Mikael Nergård, övningsledare vid Tredje brigadstaben.
Major Mikael Nergård. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Effektiv ledningsträning i virtuell miljö, major Mats Englund spelar brigadens artilleriförband i Ledningsträningsanläggningen.
Effektiv ledningsträning i virtuell miljö, major Mats Englund spelar brigadens artilleriförband i Ledningsträningsanläggningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I ledningsträningsanläggningen kan staber och chefer på olika nivåer öva ledningsmetoder i en virtuell miljö på ett så realistiskt sätt som möjligt, anläggningen är anpassad för att öva bataljon men medger även att öva delar av brigadstab som till exempel i det här fallet ett ledningslag understött av stridsledningscentral. Anläggningen erbjuder även möjligheten att öva chefer på kompani- och plutonsnivå, samt för gruppnivå och för olika specifika funktioner som logistik, sjukvårdstjänst, indirekt bekämpning med mera.

– Under den här övningen är det en av våra främre ledningsplatser som är i fokus och LTA är en perfekt träningsanläggning för att öva just främre ledningsplats simulerat på stridsfältet, säger major Fredrik Ruuda, reservofficer och chef i Tredje brigadstabens stridsledningscentral under övningen.

Realistisk arbetsmiljö

I anläggningen går det alltså simulera att främre ledningsplats finns ute på stridsfältet, i anläggningen finns så kallade mockuper, dessa är fullskaliga modeller av stridsutrymmet i stridsledningspansarbandvagn 90.

– Med mockuperna kan vi även simulera arbetsmiljön när exempelvis brigadstabens främre ledningsplats ska göra en omgruppering, då plockar man ihop sin ledningsplats och hoppar in i stridsutrymmet, spelledaren simulerar förflyttningen och ledningslaget fortsätter leda från "vagnen" till de nått nästa grupperingsplats, berättar major Jonas Eliasson, chef för LTA.

LTA har alltså nyligen uppgraderats med nytt operativsystem och ny hårdvara.

– Vi har bytt servrar, datorer, skärmar och installerat ett nytt operativsystem och under våra testkörningar har vi sett att prestandan har blivit mycket bättre. Vi har fyra förband som ska öva under de närmaste fem veckorna och då får vi förhoppningsvis svaren på hur det kommer att fungera vid full drift, fortsätter Jonas Eliasson.

Träningstrappa – steg för steg

Tredje brigadstabens träningstrappa börjar i LTA på Markstridsskolan och fortsätter med kommande stabsövningar, bland annat är det Arméns stabs- och sambandsövning, Assö, hösten 2018. Där deltar hela brigadstaben och den är också grupperad ute i fält.

– Under 2019 och 2020 fortsätter vi steg för steg, först med Arméövning 19 uppe i Norrbotten då riktiga förband i terrängen deltar och Försvarsmaktsövningen 2020 höjs ytterligare en nivå i och med att övriga stridskrafter deltar, berättar Mikael Nergård.

Ledningsmetoder och risktagning

– Fördelen med att börja vår träningstrappa i LTA är att vi kan fokusera på ledningsmetoden utan att behöva fundera på yttre faktorer och friktioner ute på förbanden i terrängen, vi kan till exempel snabbt göra paus i stridsspelet och utvärdera utan att något av våra förband blir lidande. En annan fördel med LTA är att det medger att man till exempel kan öva på att ta risker utan att någon blir skadad. Anläggningen ger ju oss svar direkt i form av skadeutfall och hur våra fordon och annan utrustning skadas. Vi övar strid mot en motståndare i form av en simulator, här kan chefen ta beslut som innebär risker och därigenom bygga erfarenheter och se konsekvenser som han har nytta av i kommande situationer, avslutar Mikael Nergård.