Sjöminor försvårar för en angripare

Besättningarna på stridsfartygen är inne i en intensiv övningsperiod där fokus ligger på den egna striden, att kunna hantera sina sensorer och vapen på bästa sätt. En del i övningen är att fälla minor, något som bland annat besättningarna på HMS Vinga och HMS Sturkö genomförde i veckan.

På en given order fälls minan på rätt position.
På en given order fälls minan på rätt position.
På en given order fälls minan på rätt position. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
I Karlskrona örlogshamn lastas övningsminorna ombord.
I Karlskrona örlogshamn lastas övningsminorna ombord. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Minorna är tunga och hanteringen av dem kräver ett lagarbete.
Minorna är tunga och hanteringen av dem kräver ett lagarbete. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Besättningarna på minröjningsfartygen är experter på att söka efter minor under vattnet, och i krig se till att egna stridsfartyg och egen sjöfart kan förflytta sig. De flesta fartygen i marinen kan fälla minor, vilket är ett effektivt sätt att hindra eller fördröja en motståndare. Moderna minor är avancerade vapen som inte kan ignoreras.

– Genom att snabbt fälla egna minor på viktiga positioner kan vi exempelvis förhindra att en angripare kan landstiga i en viss hamn men också skydda våra egna marina basområden, säger Johan Månsson som är fartygschef på HMS Vinga.

Mineringsövning i Karlskrona skärgård under oktober 2017. Minröjningsfartyget HMS Vinga övar på att fälla minor.
HMS Vinga är ett minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ett avancerat vapen

Den här soliga oktobermorgonen lastas minor av F/80-typ ombord på minröjningsfartyget HMS Vinga. Just denna mina är en av de mest avancerade som svenska marinen förfogar över. Minan är av bottensavståndstyp och har en stor laddning. Den ligger alltså på botten och reagerar på fartygsbuller, tryckförändringar i vattnet samt den magnetiska påverkan som ett passerande fartyg orsakar. Alla dessa parametrar tillsammans gör att minan kan ställas in att bara detonera när rätt fartygstyp passerar ovanför den. Minorna som läggs ut i den här övningen är dock av övningstyp.

Övningen går enligt plan för båda fartygen. Själva fällningen är inte särskilt komplicerad men när tunga minor hanteras på ett fartygsdäck krävs ett lagarbete där varje besättningsmedlem vet sin uppgift för att det ska gå säkert, särskilt om det är sjögång. Om mineringar i ett skarpt läge ska kunna läggas ut snabbt krävs den här typen av regelbundna övningar.