Tränar mot kvalificerade motståndare

Under försvarsmaktsövningen Aurora 17 har Sverige bjudit in ett antal länder för att genomföra moment som är viktiga att kunna hantera i händelse av kris och krig. Bland annat att ta emot stöd från andra länder och att öva tillsammans. Allt i syfte att stärka den svenska militära försvarsförmågan.

Commander Janice Smith, fartygschef. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Sveriges marintaktiska chef Anders Olofsson, Sveriges marinchef Jens Nykvist samt stabschef för US sixth fleet, Daniel Dwyer på besök ombord på USS Oscar Austin. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Den amerikanska jagaren USS Oscar Austin på örlogsbesök i Stockholm under Aurora 17. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Fartyget har plats för två helikoptrar ombord. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Besättningen ombord är beredd att ta emot och visa runt inbjudna besökare. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

– Det är en stor fördel att vi har fått hit kvalificerat motstånd utifrån. Det gör att vi exempelvis kan låta våra egna förband öva på rätt saker. Hade vi inte fått den hjälpen så hade vi själva varit tvungna använda våra egna soldater och sjömän att agera motståndare. Det gör vi i viss mån ändå men nu kan vi låta så många fler öva i sina ordinarie roller, säger Sveriges marinchef, Jens Nykvist.

USA är ett av de länder som deltar med bland annat jagaren USS Oscar Austin. Tillsammans med några ytterligare fartyg, både svenska och utländska, ska hon agera motståndare i ett antal övningsmoment.

Kommendörkapten Janice Smith är fartygschef sedan 17 månader och är i Sverige för första gången. Hon berättar att det är ganska stor skillnad mellan att navigera i svenska och amerikanska vatten. Bland annat den trånga skärgården och därtill ett stort antal fritidsbåtar.

– Vi är glada att kunna vara med och är mycket förväntansfulla inför veckan som kommer. Självkart har vi förberett oss och kommer ge allt för att vara en stark och uthållig motståndare. Att öva med andra länder är ett fantastiskt bra sätt att utvecklas. Både vi och ni kommer lära mycket av att studera varandras sätt att agera, säger kommendörkapten Smith.

US Oscar Austin ligger till ankars i Stockholms ström fram till torsdag då hon går in i övningen. Fartyget och besättningen har varit iväg från sin hemmahamn, Norfolk, Virginia på den amerikanska ostkusten sedan i april.

– Vi kommer medverka i ytterligare några övningar, bland annat en finsk och en tysk, samt göra ett antal örlogsbesök innan vi vänder tillbaka hem säger kommendörkapten Smith.