Operativa transporter för försvar av Gotland

Övning Aurora 17 har nu gått in i ett skede där Gotland är i fokus. Materiel och trupper skeppades i måndags över till ön med både flyg och fartyg. I Oskarshamn väntade fartyg på att avgå, i lasten fanns bland annat luftvärn. I Halmstad stod tre Hercules och en stor C 17, också de fullastade med materiel. Destinationen var Gotland.

Jas 39 Gripen startade från Såtenäs och beordrades lufteskort av överskeppningen av de två fartygen mellan Oskarshamn och Visby. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Det är inte säkert att förband och materiel finns just där Försvarsmakten behöver det. Därför är det viktigt att öva förmågan till förflyttning. Operativa transporter är en prioriterad del i övningen.

I övningen handlar det nu om att försvara Gotland. Till hamnar och flygplatser, främst på östkusten, anlände trupper och materiel som skulle till ön. 61:a luftvärnsbataljonens förstyrka gick med flyg från Halmstad. De transporterades av tre herculesplan från Försvarsmakten och planet C-17 från Heavy Airlift Wing (HAW). Under övningen Aurora 17 stödjer HAW med strategiska flygtransporter under övningens alla faser. 

Under hela dagen anlände trupp och materiel till hamnen i Oskarshamn, bland annat 61:a luftvärnsbataljonens huvudstyrka. De lastade på två chartrade fartyg, handelsfartyget Bore och höghastighetsfärjan Gotlandia, destinationen var Visby.

Överfart till Gotland den 18/9, C17 tillsammans med tre Herkules lyfte över förstyrkan till 61 luftvärnsbataljonen för att i övningen  Aurora 17 försvara Gotland.
Överfart till Gotland den 18/9, C17 tillsammans med tre Herkules lyfte över förstyrkan till 61 luftvärnsbataljonen för att i övningen  Aurora 17 försvara Gotland.
Under Aurora 17 stödjer C-17 från HAW övningen med strategiska flygtransporter under alla faser. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Överfart till Gotland den 18/9, C17 tillsammans med tre Herkules lyfte över förstyrkan till 61 luftvärnsbataljonen för att i övningen  Aurora 17 försvara Gotland.
Heavy Airlift Wing (HAW) är ett samarbete mellan 12 nationer där man tillsammans äger och opererar tre stycken C17 Globemaster III. Dessa flygplan är en strategisk flygtransportresurs. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

Sökning av fientliga ubåtar

Från hemmahamnen anlände HMS Nyköping och korvetter från 4. sjöstridsflottiljen. Sjöstyrkans uppgift bestod i att säkert eskortera de två fartygen till Visby.

I övningens scenario står Sverige inför ett väpnat angrepp från havet och under eskorten gavs underrättelser att det största hotet utgjordes av fientliga ubåtar. Även fartyg ur kustbevakningen deltog i övningen.

– Örlogsfartygen sökte med sonarer efter fientliga ubåtar i kustområdet utanför Oskarshamn innan transporten. Under själva eskorten delade fartygen upp sig och sökte längs med färdvägen. Nyköping sökte utanför Visby hamn, säger fartygschef örlogskapten Thomas Zimmerman.

Eskort av Jas 39 Gripen

Men fartygen fick inte bara eskort av marinen. En rote Jas 39 Gripen startade från Såtenäs. Utifrån det höjda beredskapsläget beordrades lufteskort av överskeppningen av de två fartygen med trupp och materiel mellan Oskarshamn och Visby. Överskeppningen beräknades till omkring fyra timmar och en rote Jas 39 Gripen var på plats över tiden.

– Vi markerade vår närvaro med en lågpassage över hamnen i Oskarshamn, innan vi gick upp på höjd, säger Carl Bergqvist, divisionschef på 72:a stridsflygdivisionen.

Totalt bestod eskorteringen av tre rotar som avlöste varandra under överskeppningen.

Övning Aurora har nu gått in i ett skede där Gotland är fokus. Materiel och trupper skeppades i måndags över till ön med både flyg och fartyg.

HMS Nyköping var ett av de fartyg som eskorterade transporten.
HMS Nyköping var ett av de fartyg som eskorterade transporten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Eskorteringen motsvarar vissa av de rutinuppdrag piloterna löser under incidentberedskapen. Läget var lugnt utan någon inverkan av främmande makt.

– Det blev ett utmärkt tillfälle att öva våra yngre kollegor under incidentliknande former, säger Carl Bergqvist.

De två fartygen som således eskorterades både av flyget och marinen anlände säkert under måndagskvällen till Visby.

Anna-Karin Ekstedt
Anna-Karin Ekstedt från Försvarsmaktens transportkontor. Foto: Försvarsmakten

Tillsammans skapar vi förmåga

Alla arenorna, mark, luft och sjö, är skickliga på sitt. Men det är inte ofta de övar tillsammans.

– I den här övningen och i det här skedet har vi övat och planerat tillsammans, det har varit väldigt nyttigt, säger Anna-Karin Ekstedt från Försvarsmaktens transportkontor.

När det gäller överfarten till Gotland var det många aktörer som var inblandade. Det var utländska och svenska förband, transport- och eskortflyg från Försvarsmakten, chartrade fartyg och egna samt landsvägtransporter som också de bestod både av egna och civila upphandlade resurser. Allt det här kräver planering och samordning.

– Det är tillsammans inom Försvarsmakten och tillsammans med civila aktörer som vi skapar förmågan till operativa transporter och därmed operativ effekt, säger Anna-Karin Ekstedt.