Möt Försvarsmakten i Stockholm och på Gotland

Den 23 och 24 september har du möjlighet att se hur vi försvarar Sverige. Lördagen den 23 september äger försvarsdagen i Visby rum på Visborgsslätt och den 24 september arrangerar Försvarsmakten en dag på Gärdet i Stockholm fylld av uppvisningar och aktiviteter. Träffa våra soldater och sjömän och titta på våra markfordon, flygplan, helikoptrar och båtar.

Möt Försvarsmakten på Gärdet i Stockholm och på Visborgsslätt i Visby. Foto: Emma Svensson

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september övningen Aurora 17. Övningen är den största på mer än 20 år. I samband med övningen stannar enheter från armén, marinen och flygvapnet till på Gärdet, den 24 september klockan 11.00-16.00, för att visa upp sina förmågor och möta allmänheten.

– Det kommer att finnas någonting för alla. Den som vill se häftiga förevisningar kommer att få göra det, den som vill ställa nyfikna frågor om hur det är att jobba i försvaret har möjlighet att göra det. Försvarsmakten är en naturlig del i samhället men många ser säkert inte en stridsvagn, en helikopter, Jas 39 Gripen eller en soldat varje dag, säger Jonas Nellsjö från Helikopterflottiljen, en av de ansvariga för genomförandet av evenemanget.

Stor luftlandsättning med helikopter 16 Black Hawk, överflygning med Jas 39 Gripen och uppvisning med stridsfordon 90 är några av programpunkterna.  Dessutom finns ett stort utställningsområde där det finns möjlighet att träffa Försvarsmaktens personal, prova utrustning, delta i utmaningar och mycket mer. Under dagen underhåller försvarets fältartister.

Utöver Försvarsmakten finns även frivilliga försvarsorganisationer och andra myndigheter inom totalförsvaret på plats.

– Vi hoppas att det är många som tar tillfället i akt att på nära håll se olika delar av Försvarsmakten och prata med oss som har som uppgift att försvara Sverige, säger Jonas Nellsjö. 

Förevisningarna och den stora utställningen sker på gräsytan direkt norr om Sjöhistoriska museet. Hemvärnet har ett utställningsområde vid vattnet på andra sidan Djurgårdsbrunnsvägen och skoldivisionen med segelfartyget HMS Falken ligger vid Vasamuseet.

Den 23 september, klockan 11.00-15.00, äger försvarsdagen på Gotland rum på Visborgsslätt. Soldater och befäl från alla stridskrafter i Försvarsmakten visar upp fordon, utrustning och materiel. Bland annat visar Försvarsmedicincentrum ett av sina fältsjukhus och ammunitionsröjargrupper från Swedec visar sin utrustning. Dessutom är polis och räddningstjänst på plats.