Har Försvarsmakten Sveriges bästa chefer?

På Chefgalan utses varje år Sveriges bästa chefer i sju olika kategorier: Årets chef, årets hälsofrämjande chef, Årets digitaliseringsledare, Årets innovativa ledare, Årets HR-chef, Årets mångfaldschef och Årets ledarskapsinsats. Chefgalan äger rum i Stockholm den 8 mars 2018.

Försvarsmaktens nomineringsfilm 2018. Foto: Försvarsmakten

– Inom Försvarsmakten är ledarskapet av avgörande betydelse och vi satsar mycket på utbildning inom området. Vi vill nu, genom Chefgalan, lyfta fram vikten av ledarskap rent generellt, men i synnerhet det särskilda ledarskap som krävs vid svåra situationer. Därför delar vi ut priset Årets ledarskapsinsats, säger ÖB Micael Bydén.

Vem eller vilka tycker du har visat på ett gott ledarskap under året? Ta chansen att nominera senast den 12 oktober på chefgalan.se.

Årets chef - delas ut av Chef

Prisets syfte är att lyfta fram och belöna goda exempel bland Sveriges chefer och sprida deras budskap om det goda chef- och ledarskapet.

Årets hälsofrämjande chef - delas ut av Euro Accident

Prisets syfte är att lyfta fram och belöna en chef som arbetar långsiktigt med medarbetarnas
hälsa och på så sätt skapar ett mer framgångsrikt företag med hållbara medarbetare. 

Årets digitaliseringsledare - delas ut av Atea

Prisets syfte är att belöna en modig och insiktsfull ledare som sett möjligheterna i digitaliseringen och framgångsrikt lett sin verksamhet och sina medarbetare i den digitala transformationen. 

Årets innovativa ledare - delas ut av Ledarna

Priset är att belöna ett innovativt och visionärt sätt att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser
växa fram. 

Årets HR-chef - delas ut av Workday

Prisets syfte är att belöna en HR-chef som moderniserat arbetet på ett sätt som lyft organisationen, motiverat medarbetarna och skapat förändring.

Årets mångfaldschef - delas ut av Sodexo

Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer.

Årets ledarskapsinsats - delas ut av Försvarsmakten

Prisets syfte är att premiera en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation där ledarskapet varit avgörande för att uppgiften kunnat lösas.