Brigaden levererar effekt

Utanför Enköping finns en stor del av markstridskrafterna samlade. På plats är även andra brigadstaben. De kan leda över tio bataljoner i fält, vilket är tusentals soldater och hundratals fordon. Stabens officerare och soldater har i flera år övat för att få brigaden samövad och drillat den till ett kraftfullt förband.
– Vi kan lösa stridsuppgifter, med stor förbandsvolym och över stora ytor, säger brigadchefen överste Stefan Sandborg.

Aurora 17. En stor del av arbetet på brigadstabens ledningsplats sker inuti containrar.
Aurora 17. En stor del av arbetet på brigadstabens ledningsplats sker inuti containrar.
En stor del av arbetet på brigadstabens ledningsplats sker inuti containrar. Foto: Lukas Norrsell/ Försvarsmakten
Aurora 17. Brigadstabens personal kommer från alla delar inom Försvarsmakten.
Brigadstabens personal kommer från alla delar inom Försvarsmakten. Foto: Lukas Norrsell/ Försvarsmakten
Aurora 17. Andra brigadstabens ledningsplats är väl maskerad. Det har ledningsplatsbataljonen sett till.
Andra brigadstabens ledningsplats är väl maskerad. Det har ledningsplatsbataljonen sett till. Foto: Lukas Norrsell/ Försvarsmakten

Mekaniserade bataljoner, luftvärn, logistik, artilleri och ingenjörtrupper är några av de typer av förband som överste Stefan Sandborg kan använda till försvaret av Sverige.

– Att sätta samman bataljoner i en brigad där förbanden kompletterar varandra gör att de tillsammans blir farligare för fienden än vad de hade varit enskilt, säger överste Sandborg.

Brigadens förmåga kan också användas tillsammans med flyg och marin och gemensamt leverera högre effekt. Stefan tycker att det finns en god anda mellan förbanden, hos brigadens soldater.

– De jag har pratat med är taggade och vill bidra med sina olika förmågor, säger han.

För att överste Sandborg ska kunna leda brigaden så nära sina förband som möjligt använder han sig av en ledningspluton. Fanjunkare Christoffer Sandberg är ställföreträdande plutonchef på en av ledningsplutonerna.

– Vår främsta framgångsfaktor är att vi är rörliga. Vi kan på kort tid omgruppera men samtidigt leda andra förband. Det gör att vi blir farliga för fienden, säger han, fäller ner luckan på stridsfordonet och spanar ut genom skogen.

Just nu samtränar andra brigadens förband för att under övning Aurora 17 kunna avvärja ett fingerat fientligt anfall mot Sverige.

Aurora 17. Överste Stefan Sandborg är chef över andra brigaden. Hans stab har övat mycket tillsammans.
- Vi har förmåga att lösa stridsuppgifter självständigt, säger överste Stefan Sandborg, chef andra brigaden.
Aurora 17. Överste Stefan Sandborg är chef över andra brigaden. Hans stab har övat mycket tillsammans.
- Vi har förmåga att lösa stridsuppgifter självständigt, säger överste Stefan Sandborg, chef andra brigaden.
Överste Stefan Sandborg är chef över andra brigaden. Hans stab har övat mycket tillsammans. - Vi har förmåga att lösa stridsuppgifter självständigt, säger överste Stefan Sandborg, chef andra brigaden. Foto: Lukas Norrsell/ Försvarsmakten
Aurora 17. Fanjunkare Christoffer Sandberg är ställföreträdande plutonchef på en av
brigadens ledningsplutoner. – Vi är rörliga. Det gör oss farliga för fienden, säger han.
Fanjunkare Christoffer Sandberg är ställföreträdande plutonchef på en av brigadens ledningsplutoner. – Vi är rörliga. Det gör oss farliga för fienden, säger han. Foto: Lukas Norrsell/ Försvarsmakten